REDNI I BOKSER MOTORI

Četverotaktni motor u svom najjednostavnijem obliku ima samo jedan cilindar. Ali takav motor nije pogodan za pogon automobila, jer ima radni takt kod svakog drugog okreta koljenastog vratila. Okretni moment takvog motora je vrlo nejednakomjeran, pa nastaju oscilacije koje smetaju.

Doduše, oscilacije okretnog momenta mogu se djelomično izravnati energijom nagomilanom u teškom zamašnjaku, ali to nije dovoljno za jednakomjeran rad četverotaktnog motora pri nižem broju okreta. Jednostavnim konstrukcijskim zahvatima ne mogu se postići zadovoljavajuća izravnanja masa pri pravocrtnom gibanju klipa jednocilindričnog motora.

Da bi motor relativno mirno radio, potrebna su najmanje dva cilindra, tako da radni takt dolazi na svaki okret motora. Kod dvocilindričnog motora je izravnanje masa znatno bolje nego kod jednocilindričnog, ali i dalje je okretni moment vrlo nejednakomjeran u donjem području okreta.

Stoga većina motora u suvremenim automobilima ima najmanje četiri cilindra, tako da radni takt dolazi na svaku polovicu okreta koljenastog vratila. Ovisno o položaju cilindara, razlikujemo redne motore, V-motore i bokser motore, ukratko boksere. Kod boksera su cilindri raspoređeni u istoj ravnini na obim stranama koljenastog vratila.

Okretni moment i izravnavanje masa

Kod četverocilindričnog rednog motora su radni taktovi vremenski jednakomjerno razdijeljeni, što je osnova za jednakomjerno, mirno okretanje.

Okretni moment četverocilindričnog V-motora inače ne zaostaje za okretnim momentom rednog motora, ali kad su cilindri tako raspoređeni, izravnavanje masa je slabije, bez obzira na to kakavje kut između redova cilindara.

Naime, u četverocilindričnom V-motoru nastaju na koljenastom vratilu oscilacije, koje se mogu samo drugim vratilom, opremljenim protuutezima, izravnati tako da više ne smetaju.
Četverocilindrični bokser motor je manji od rednoga motora i odlikuje se posebno dobrim izravnanjem masa.

Teorijski, šestocilindrični V-motori rade nemirnije od šestocilindričnih rednih motora. Praktički se, međutim, jedni i drugi odlikuju jednakomjernim tokom okretnog momenta. Isto vrijedi za šestocilindrični bokser, koji radi izvanredno mirno, ali je njegova izrada skuplja.
Od osamcilindričnih motora u suvremenim automobilima dolazi u obzir samo V-motor.

redni motor
Šestocilindrični redni motor

Šestocilindrični redni motori su inače dulji i nešto teži nego četverocilindrični, ali imaju velike odlike: okretni moment je vrlo jednakomjeran, jer se radni taktovi prekrivaju, a zbog vrlo dobrog izravnavanja masa jedva da nastaju titrajt koji smetaju. Ti motori imaju četiri ili sedam ležajeva koljenastog vratila. Budući da je opterećenje koljenastog vratila ovisno o razmaku između ležajeva, bolja je konstrukcija s više ležajeva.

bokser motor
Bokser motor

Cilindri boksera su smješteni u istoj ravnini na obim stranama koljenastog vratila. Kod ove konstrukcije motora, koljenasto vratilo može biti kraće nego kod rednog motora, a u motoru sa četiri cilindra dovoljno mu je da se okreće u trima ležajevima. U bokseru sa četiri cilindra paljenje slijedi na svakih pola okreta koljenastog vratila. U bokserima sa četiri i šest cilindara je dobro izravnavanje masa, jer se gibanje na jednoj strani motora izravnava s gibanjem na drugoj strani.

V Motori

Glavna prednost V-motora u usporedbi s radnima jest u tome što su kraći i imaju kraće koljenasto vratilo. Tako motor u višem području okreta mirnije radi. Za V-motor s osam cilindara dovoljna su četiri ležaja klipnjača jer se na jednom ležaju smještaju po dvije klipnjače; koljena koljenastog vratila su raspoređena pod kutovima od 90*. Koljenaato vratilo mora biti uležajeno između dva koljena. V-motori sa šest cilindara ne rade onako mirno kao V-motori a osam cilindara koji imaju odlično izravnavanje masa i pri svakom okretu koljenastog vratila četiri paljenja koja slijede jadno za drugim u jednakim vremenskim razmacima.

v motor
V Motor