Babonićeva ulica
Bijenička cesta
Biljska cesta
Borongajska cesta
Branimirova ulica
Bukovačka cesta
Čulinečka cesta
Frankopanska ulica
Gajeva ulica
Gračanska cesta
Gundulićeva ulica
Hebrangova ulica
Heinzelova ulica
Industrijska cesta
Jadranska cesta
Jadranska ulica
Kovinska ulica
Ksaverska cesta
Ljubljanska cesta
Maksimirska cesta
Martićeva ulica
Mesnička ulica
Nova cesta
Petrova ulica
Planinska ulica
Poljička cesta
Praška ulica
Primorska ulica
Radićeva ulica
Radnička cesta
Remetinečka cesta
Rimska cesta
Rudeška cesta
Samoborska cesta
Savska cesta
Slovenska ulica
Šijanska cesta
Teslina ulica
Tkalčićeva ulica
Trnjanska cesta
Ulica Kralja Zvonimira
Varšavska ulica
Vinogradska ulica
Vlaška ulica
Vodnikova ulica
Vodovodna ulica
Vukovarska ulica
Zagorska ulica
Zelinska ulica