Babić, B.: «Projektiranje kolničkih konstrukcija», Zagreb, 1981.
Babić, B.: «Uvod u teorijsko dimenzioniranje kolničkih konstrukcija», Zagreb, 1982.
Božičević, J.: «Elementi tehnike cestovnog saobraćaja», Zagreb, 1973.
Bo
žičević, J.: «Ceste i cestovni objekti», Zagreb,  1974.
Bo
žičević, J.: «Ceste i čvorišta», Zagreb,  1976.
Bo
žičević, J.: «Ceste», Zagreb, 1985.
Bo
žičević, J., TopoInik, D.: «Propusna moć višetračnih cesta», Znanstveni savjet za promet HAZU, Zagreb,  1990.
Božičević, J.: «Prometna valorizacija Hrvatske»,.Znanstveni savjet za promet HAZU, Zagreb, 1992. Cerovac, V.: «Tipovi prelaznih krivina za primjenu na JŽ», Elektrotehnički fakultet, Zagreb, 1976. Cerovac, V.: «Tehnika i sigurnost cestovnog prometa», Zagreb, 1984.
Coquand, R.: «Routes I i II», Paris, 1959.
Deković, D.: «Primjena iskustava zimske službe skandinavskih zemalja na naše uvjete», Ceste i mostovi, 1975, 4.
Đukić, Ž.: «Građenje savremenih puteva», Beograd, 1963, 1.
Gallus, I.: «Pregled metoda proračuna debljina krutih kolovoznih konstrukcija, Put i saobraćaj», 1966
Gavrilov i Stoimenov: «Neki principi pri izboru, dimenzioniranju i oblikovanju savremenih putnih čvorova van nivoa», X. kongres Jugoslavenskog društva za puteve, Portorož,  1975.
Golubić J.: «Promet i okoliš», Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 1999.
Heeb-Koelmel-Rončević: «Građenje cesta», Zagreb, 1948.
Hrenar, Z.: «Cestovne saobraćajne građevine», Školski centar za cestovni saobraćaj, Zagreb, 1970.
Hrenar, Z.: «Građevine cestovnog saobraćaja», Školski centar za cestovni saobraćaj, Zagreb,  1975.
Katanić, I., Andjus, V., Maletin,M.: «Projektiranje puteva», Beograd, 1983.
Klemenčić, A.:
«Tlocrtni   i   visinski   elementi   serpentina», Ceste i mostovi, 1972, 5.
Klemen
čić, A.: «Osnovi   za   lociranje   uslužnih   pratećih objekata uz auto-ceste», IX. kongres Jugoslavenskog društva za puteve, Portorož, 1975.
Klemenčić, A.: «Utjecaj oblikovanja silazno-uzlaznih rampa na pogonsko i građevinsko rješavanje čvorišta cesta van razine», Ceste i mostovi, 1976.
Klemenčić, A.: «Oblikovanje cestovnih čvorišta izvan razine», Zagreb, 1982.
Klemen
čić, A.: «Mogućnost kategorizacije cestovnih čvorišta izvan razine», Ceste i mostovi, 1984, 4.
Klemen
čić, A.: «Ceste», Zagreb, 1984.
Korte, I.W.:
«Grundlagen der Strassenverkehrsplanung in Stadt und Land», Berlin, 1960.
Kosač, S.: «Problemi u otklanjanju poledice na putovima u Bosni i Hercegovini», Put i saobraćaj, 1976.
Kutleša, M.: «Putovi», Sarajevo, 1959.
Kuzović, Lj.: «Kapacitet drumskih saobraćajnica», Beograd, 1979.
Lamer, S.: «Magistralne ceste Jugoslavije», Ceste i mostovi, 1970.
Lamer, S.: «Trideset godina izgradnje cesta i mostova u Jugoslaviji», Ceste i mostovi u Hrvatskoj, Zagreb, 1975.
Lamer, S.: «Trideset godina izgradnje cesta i mostova u Jugoslaviji od 1945. do 1975. godine i orijentacija daljeg razvoja u narednom periodu od 1975. do 1985. godine», Ceste i mostovi, 1975, 5-7.
Lamer, Vegar Varlandy: «Uloga i značaj prometnih funkcija cesta u životu i razvitku zemlje, Ceste i mostovi u Hrvatskoj», Zagreb,  1975.
Leeming, I.: «Road Curvature and Superelevation», Survey Revievv XXII, 167, jan.  1973.
Levak, R.: «Tehnika suvremenog cestovnog prometa», Zagreb, 1971.
Lončar, B.: «Građevine cestovnog saobraćaja», Zagreb,  1978.
Lorenz, H.: «Trassierung und Gestaltung von Strassen und Autobahnen», Nurnberg, 1970.
Luburić G., Lukiček M.: «Cestovne građevine», Skripta za škole prometne struke, Zagreb 1996.
Macarol, S.:
«Praktična geodezija», Zagreb,  1954.
Macura, D.:
«Novi Pravilnik o elementima cesta i Uputstvo za primjenu pravilnika» Ceste i mostovi,  1982,  10.
Macura, D.: «Donji stroj puteva i kolovozne konstrukcije», Beograd, 1983.
Marić, V.: «Putevi i putni objekti», Viša škola za cestovni saobraćaj, Zagreb, 1973.
Marković, B.: «Osnovi puteva. Beograd», 1968. i 1972.
Markulin, M.:
«Prijedlog tipova traka za usporenje i ubrzanje   kod   čvorova   u   dva   ili nivoa», VIII. kongres Jugoslavenskog društva za puteve, Skopje,  1972.
Markulin, M.: «Dodatne trake za usporenje i ubrzanje na čvorovima u dvije ili više razina», IX. kongres Jugoslavenskog društva za puteve, Portorož,  1975.
Neumann, E.:
«Der neuzeitliche Strassenbau», Berlin, 1959.
Pađen J.: «Prometna politika, Informator», Ekonomski institute, 1996.
Rotim, F.: «Analiza procesa i efikasnost kočenja motornih vozila», Suvremeni saobraćaj, 1975,  11  i 12.
Šmit, A.:
«Auto-cesta Zagreb-Karlovac», Ceste i mostovi,  1970, 5.
Tonković, K.: «Drveni mostovi» Zagreb, 1962.
Tonković, K.:
«Osnove građenja mostova», Zagreb, 1964.
Tonković, K.:
«Ekspresna cesta Zagreb-Karlovac», Građevinar, 1968, 10.
Tonković, K.: «Promet u više razina», Zagreb, 1981.
Tonković, K.:
«Mostovi», Zagreb,  1981.
Topolnik, D.:
«Osvrt na određivanje propusne moći odsječaka preplitanja prometa prema Highway Capacity Manual, izdanom 1965. godine», Ceste i mostovi, 1970, 6.
Topolnik, D.: «Tunel Učka», Ceste i mostovi, 1971, 8. i «Planiranje,  projektiranje i izgradnja auto- puta   Zagreb-Karlovac», Put i saobraćaj, 1975, 11  i 12.
Topolnik, D.:
«Autoceste   Hrvatske   u   mreži   autocesta Europe», Ceste i mostovi, 1995, 5-6.
Topolnik, D., Mlinarić, D.:
«Cestovno prometno povezivanje Hrvatske i Bosne i Hercegovine Ceste mostovi», 1996, 3-4.
Verčko, A.:
«Održavanje cesta», Priručnik za građenje, održavanje i rekonstrukciju ceste, Zagreb, 1976.
Vrkljan, M.:
«Gradnja tunela», Zagreb, 1950.
Zagoda, J.: «Kamen za građenje cesta i njegovo ispitivanje», Zagreb, 1954.
Zagoda, J.: «Zemljani radovi kod građenja cesta», Sveučilište u Zagrebu, 1963.
Zagoda, J.: «Ceste», Sveučilište u Zagrebu,  1969.
Zagoda, J., Klemenčić, A.: «Ceste I, II, III i IV.», Sveučilište u Zagrebu,  1964-1966.
Zagoda, J.: «Novije evropske preporuke za neke elemente kod projektiranja cesta» Ceste i mostovi,  1974, 5.
Žefroa, Ž.: «Projektiranje i građenje kolovoznih konstrukcija», Građevinska knjiga, Beograd, 1975.
Žnideršić, B.: «Priručnik za obeležavanje prelaznica oblika klotoide», Beograd, 1966.