Ležaji smanjuju trenje na različnim dijelovima koji se okreću, npr. na ležajnim čepovima vratila ili na kotačima koji se okreću na nepokretnim osovinama. Pokraj toga ležaji služe i kao oslonac dijelovima koji se okreću.

Razlikujemo klizne i kotrljajuće ležaje. Kod kliznih ležaja čep se okreće u Iežajnim košuljicama ili Iežajnim posteljicama. Dodirne površine su obično odvojene jedne od drugih uljnim filmom ili tankim slojem masti. Kod kotrljajućih ležaja vratilo nose kuglice, valjčići ili iglice.

vrste ležaja
Vrste ležajeva u motoru

LEŽAJNE POSTELJICE

Radi lakšeg sastavljanja, klizni ležaji mogu biti dvodijelni, kao npr. kod glavnih ležaja koljenastog vratila i ležaja klipnjače.
Svaka ležajna posteljica ima čeličnu posteljicu na koju su naneseni tanki slojevi različitih ležajnih slitina.

Dvodijelne posteljice glavnih ležaja koljenastog vratila su ugrađene u kućište koljenastog vratila, dok su posteljice ležaja klipnjače ugrađene u noge klipnjača i njihove poklopce. Ležajne posteljice moraju vrlo točno biti ugrađene u svoja ležišta. Za njihovu izradu dolaze u obzir različne kovinske slitine, npr. bijela kovina, olovna bronca, slitinu aluminija i kositra.

Nekada se za ležajnu kovinu najviše upotrebljavala bijela kovina, slitina kositra i olova. Danas se ona upotrebljava samo još za malo opterećene ležaje. Prednost bijele kovine je u tome daje relativno meka, pa se eventualna prašina ili druga strana tijela utisnu u kliznu površinu i ne oštećuju ležajne čepove. Nedostatak ove slitine je nisko talište, pa s narastajućom temperaturom brzo gubi čvrstoću. Suvremeni motori imaju višeslojne ležaje, kod kojih su na nosivu čeličnu posteljicu nanesene različne ležajne slitine. Višeslojni ležaji su vrlo čvrsti, dobro odvode toplinu i imaju izdržljivu kliznu površinu.

Pri pritisku na spojku ili zbog eventualnih koso ozupčanih zupčanika kojima koljenasto vratilo pokreće dodatne uređaje, na koljenasto vratilo djeluju i pritisci u uzdužnom (aksijalnom) smjeru. Da se koljenasto vratilo ne bi aksijalno pomicalo, jedan je od ležaja koljenastog vratila izrađen kao vodeći ležaj koji sa strane ima inercioni kolut  tanak kolut koji može biti dvodijelni, a prekriven je ležajnim slitinama  koji pri aksijalnim silama drži koljenasto vratilo u pravom položaju.

Glavni ležaji koljenastog vratila dobivaju ulje za podmazivanje pod tlakom pumpe za ulje preko kanala u kućištu koljenastog vratila i kroz provrte u ležajima, gdje se ulje rasporedi po cijeloj površini ležajnih čepova.

Dio ulja preko provrta za ulje u koljenastom vratilu dolazi na ležaje klipnjače.
Dotok ulja na ležaje klipnjače ovisi o zračnosti između koljenastog vratila i glavnih ležaja. Zračnost u glavnim ležajima ne smije biti veća od 0,0125 mm.

Provrt za ulje, kroz koji se ležaj podmazuje, uvijek je na onom mjestu ležaja koje je najmanje opterećeno, što znači tamo gdje je radni pritisak najmanji. Drugim riječima: ulje ulazi u ležaj na mjestu najveće zračnosti između ležajne posteljice i koljenastog vratila.

Dok se koljenasto vratilo okreće u ležaju, uzima ulje sa sobom u smjeru okretanja i stvara uljni klin, čiji vrh seže na mjesto najvećeg pritiska. Sile koje se stvore u uljnom klinu znatno su veće od tlaka u pumpi za ulje. Uljni klin podigne vratilo i sprečava da ono sjedne na ležaj.

LEŽAJNE KOŠULJICE

Neki klizni ležaji kao što su oni koji se npr. upotrebljavaju za ležaje klackalica i u glavama klipnjača imaju okruglu jednodijelnu posteljicu.
U svom najjednostavnijem obliku ležajna košuljica je izrađena od samo jedne kovine, obično od bronce. U ležajno kućište je utisnuta, pri čemu je važno da provrt za ulje u njoj točno nalegne na dovod ulja u kućištu.

Tamo gdje je dovod maziva težak ili onemogućen, ležajne košuljice mogu biti prevučene slojem umjetne tvari  politetrafluoretilen (teflon).
Izrađuju i sintrirane ležajne košuljice koje pritiskom i vrućinom oblikuju od kovinskog praha. Pri tome se od zapečenih zrnaca napravi sintrirana kovina puna sitnih rupica koje upijaju ulje.

KOTRLJAJUĆI LEŽAJI

Kuglični i valjkasti ležaji imaju najmanje trenje od svih ležaja, ali je njihova izrada najskuplja. Upotrebljavaju se većinom u dodatnim uređajima automobila, npr. u ventilatoru, električnom generatoru, zatim u nekim trkaćim motorima i ponekad u mehanizmu za razvođenje s bregastim vratilom u glavi.