saonice
Saonice

– Vozila konstruirana za kretanje po snijegu pokreću se vodoravnim daskama, skijama. One se vrlo lako skližu po snijegu i pritom rasprostiru težinu vozila na veću površinu.

– Saonice ili sanjke koje vuku konji ili psi možda su prvo vozilo koje je čovjek upotrebljavao.

– Lagane saonice jesu otmjene saonice prvi put upotrijebljene u SAD-u oko 1800.

– Trojke su ruske saonice (ili kola) sa zapregom’od tri konji. Konj u sredini trebao bi kasati, dok bi vanjski konji trebali galopirati na poseban način.

– Starosjedioci Amerike imali su saonice građene od dasaka pričvršćenih kožnatim remenima, zvane toboggan.

– Motorne sanjke su vozila sa dvije prednje skije i motornim gusjenicama u stražnjem dijelu. Trkaće motorne sanjke mogu postići brzinu od 160 km/h.

– Motorne sanjke usmjeravaju se upravljačem koji regulira skije i promjenom položaja vozača, tj. njegove težine.

– Prve motorne sanjke s propelerima napravljene su 1920-ih. Motorne sanjke s traktorskom motornom vučom projektirao je 1959. Kanađanin Joseph A. Bombardier.

– 1960-ih pronađene su izrezbarene drvene saonice, starije od 8000 godina, u jednoj močvari nedaleko od Urala u Rusiji.

Prve klizaljke bile su manje skije napravljene od kosti.