Postoji velik broj različitih tipova pričvršćenja. Pojavom novih gradiva pojavljuju se i novi tipovi koji zadovoljavaju nove potrebe i zahtjeve. Izbor pričvršćenja ovisi o kvaliteti i strukturi praga.

Glavne funkcije pričvršćenja su:

– što dulje održavanje pričvrsne sile kojom se tračnica veže za prag,
– održavanje smjera tračnice u vodoravnom i uspravnom smjeru,
– smanjenje specifičnog tlaka koji tračnica prenosi na prag,
– sprečavanje pomaka tračnica povećanjem uzdužnog otpora kolosijeka,
– ublaživanje (amortiziranje) oscilacija tračnica,
– smanjenje sila koje se prenose na prag i zastor,
– održavanje propisne širine kolosijeka.

Pričvrsni pribor mora posjedovati sljedeće značajke:

– biti što lakši,
– biti sastavljen od što je moguće manje dijelova,
– treba se lako ugrađivati i održavati (mehanizirano),
– isti se elementi trebaju moći rabiti pri različitim pragovima (drveni, betonski),
– cijena mu mora biti što niža.

Sustav pričvršćenja može se kategorizirati kao:

– izravno pričvršćenje. gdje su tračnica kao i svaka podložna ploča pričvršćene na prag uz uporabu istog pričvršćenja
– neizravno pričvršćenje, gdje je tračnica povezana na međukomponentu, kao što je podložna ploča, s pričvršćenjem različitim od onoga kojim je podložna ploča pričvršćena na prag.

Tračnica može biti pričvršćena na prag uz uporabu ili bez uporabe čeličnih podložnih ploča koje imaju kosu gornju površinu (1:40). Uporaba podložnih ploča ima sljedeće prednosti:

– uspravno opterećenje je raspoređeno po velikoj površini na prag, što produljuje vijek trajanja pragova,
– vodoravno opterećenje je bolje apsorbirano zbog trenja i zato što se prenosi na sva pričvršćenja,
– sile koje djeluju na pričvršćenje su manje.

Na slici je prikazano pričvršćenje tipa K Njemačkih saveznih željeznica u kojemu se rabe podložne ploče, a koje je u velikom postotku ugrađeno na prugama Hrvatskih željeznica.

pricvrsni pribor
Pričvrsni pribor tip K

Podložna ploča pričvršćena je na drveni IH betonski prag s pomoću vijaka (tirfon – vijci). Tračnica se za podložnu ploču pričvršćuje pričvrsnom pločicom koju učvršćuje pričvrsni vijak uz pomoć dvostrukog elastičnog prstena i šesterostrane matice. Pričvrsni vijak se postavlja u otvor ploče kako bi se spriječilo njegovo okretanje. Između tračnice i podložne ploče postavlja se umetak (toplov ili gumeni) koji može biti različite debljine. To pričvršćenje posjeduje izvjesnu elastičnost koju mu daju umetak i prstenaste opruge. Reguliranje elastičnih opruga (zazor treba biti od 1,0 do 1,5 mm), pri ovom priboru, vrlo je teško postići jer većom pritegnutosti pričvrčćenje postaje sasvim kruto, a premalom pritegnutošću prelabavo.
Uz ovaj pričvrsni pribor rabe se naprave protiv klizanja tračnica.

Uporaba kontinuirano zavarenoga kolosijeka povećava i potrebu za uvođenjem pričvršćenja veće elastičnosti, posebice kod betonskih pragova koji su podložni udarima.

Elastični pričvrsni pribor se, po svojim tehničkim značajkama, pokazao se znatno boljim od krutoga pričvrsnog pribora zbog:
– boljih elastičnih osobina
– boljih tehničkih svojstava pri držanju u kolosijeku
– manjoj cijeni održavanja kolosijeka.

U uporabi je na kolosijecima kojima se vozi brzinama preko 100 km/h. Primjenjuje se je na drvenim, betonskim i čeličnim pragovima.
Ovim priborom postiže se elastičnost u dva smjera: prema dolje i prema gore. Ispod nožice tračnice postavlja se gumeni umetak koji prihvaća udarce prema dolje i ublažuje oscilacije visoke frekvencije. Pričvrsni element (pritiskalica) drži nožicu tračnice s gornje strane te se odupire tendencijima izdizanja tračnice.

Elastičnim pričvrsnim priborom održava se konstantna pritezna sila pa nije potrebno često pritezanje pribora.
Kao primjeri elastičnoga pričvrsnog pribora predočuju se pribori s elastičnim pritiskalicama, oprugama i pločicama.
Njemačke državne željeznice razvijaju pričvrsni pribor tipa SKL s pritiskalicom kao zamjenu za pričvrsnu pločicu s vijkom.

pricvrsni pribor skl
Pričvrsni pribor tip SKL

Engleske željeznice razvile su tip PANDROL koji se rabi na betonskim pragovima. Kod ovog pričvrsnog pribora nisu potrebna spojna sredstva, a niti reguliranje pritezne sile. To znači da nema radova na održavanju. Pri takvom rješenju pričvršćenja tračnica potrebno je tijekom izradbe betonskih pragova u njih ugraditi kotve u koje se kasnije utiskuje pritiskalica tipa Pandrol.

pričvrsni pribol pandrol
Pričvrsni pribor Pandrol

Francuske željeznice razvile su elastični pričvrsni pribor tipa NABLA kojima je elastična pritiskalica u obliku elastične pločice. Pločica ima visoku vlastitu frekvenciju i uspješno prigušuje oscilacije tračnice visokih frekvencija. Pri takvom pričvrsnom priboru nije potrebno ugrađivati naprave protiv klizanja tračnica.

pričvrsni pribor nabla
Pričvrsni pribor Nabla

U novije vrijeme, posebno pri kolosijeku na čvrstoj podlozi ili pri pričvršćenju tračnica izravno na konstrukciju mosta rabe se dvostruko elastična pričvršćenja  koja znatno umanjuju utjecaj opterećenja i vibracija na podlogu.

dvostruko pricvrscene tračnice
Dvostruko elastično pričvršćene tračnice