kolnik cesteKolnik je dio gornjeg ustroja ceste koji je namijenjen isključivo kretanju vozila. On se sastoji od dvaju ili više voznih trakova.
Vozni trak je dio kolnika namijenjen kretanju jednog reda vozila.

Kolnici s jednim trakom vrlo su rijetki, uglavnom na poljodjelskim cestama i na cestama u vrlo teškom planinskom terenu. Na takvim cestama moraju se izgraditi mimoilaznice duljine 30 m, a širina kolnika ne smije biti manja od 3 m.

Kolnici s dvama trakovima vrlo su česti. Nedostatak im je u tomu što se na njima pretječe na traku za vožnju iz suprotnog smjera. Kolnici s dvama trakovima izvode se na cestama koje imaju srednju gustoću prometa, a propusna im je moć oko 600 vozila u satu.

Mnogo pogodniji su kolnici s četiri traka s odvojenim smjerovima. Na takvim kolnicima moguće je pretjecanje za svaki smjer vožnje na posebnom traku.

Prije su se gradili kolnici s neparnim brojem prometnih trakova. Iskustvo je pokazalo da je postojanje trećeg traka cesto bilo uzrok prometnih nesreća, jer je srednji trak služio  za pretjecanje vozilima iz obaju smjerova. Kolnik s trima trakovima može se opravdati samo na velikim usponima; jedan trak služi za vožnju niz uspon, a druga dva za kretanje uz uspon. Kolnik s trima trakovima može se koristiti i onda kada je na nekoj cesti u različitim vremenskim razmacima različita gustoća prometa (dolazak na rad u jutarnjim satima i si.). Tada dva traka služe za promet u opterećenijem smjeru, što mora biti podrobno regulirano primjerenim prometnim znakovima.

Prema inozemnim iskustvima, smatra se da broj prometnih trakova za jedan smjer ne bi trebao biti veći od četiri, jer se u tom   slučaju   propusna   moć   ceste  vrlo   malo   povećava.   Ako   promet zahtijeva više  od četiriju  prometnih  trakova  za jedan  smjer, bolje je graditi usporednu cestu.