Klasifikacija zrakoplova komercijalne namjene se obavlja prema kriterijima:
– značajkama pogonskih grupa,
– duljini polijetanja i slijetanja,
– veličini odnosno kapacitetu, te
– namjeni.

Prema značajkama pogonskih grupa, zrakoplovi komercijalne namjene dijele se na:
– klipne,
– turboelisne i
– turbomlazne.

Klipni motori pripadaju u početke zrakoplovstva, ali se i danas ugrađuju uglavnom u male zrakoplove različite namjene.

Turboelisni motori razvili su se nakon drugoga svjetskog rata i danas se primjenjuju na manjim i srednjim zrakoplovima koji se koriste na priključnim i regionalnim linijama.

Turbomlazni motori ugrađuju se u gotovo sve velike i djelomično u srednje zrakoplove.

Prema duljini polijetanja i slijetanja zrakoplovi komercijalne namjene dijele se u četiri kategorije:

kategorijaduljina PSS (m)
l) VTOLoko 50
2) STOL50- 760
3) RTOL760-1370
4) CTOLveća od 1370

VTOL – Vertical Take off and Landing ili okomito polijetanje i slijetanje
STOL – Short Take off and Landing ili kratko polijetanje i
RTOL – Reduced Take off and Landing ili reducirano polijetanje i slijetanje
CTOL – Conventional Take off and Landing ili konvencionalno odnosno uobičajeno polijetanje i slijetanje

Zrakoplovi za okomito polijetanje i slijetanje (VTOL), u koje prema nekim klasifikacijama pripadaju i helikopteri, za sada se zbog svojih nepovoljnih ekonomskih učinaka ne primjenjuju mnogo u civilnom zrakoplovstvu.

vtol zrakoplov
Vtol zrakoplov

Osim prednosti što može poletjeti i sletjeti na mali prostor, danas helikopter nije konkurentan drugim oblicima prevoženja zrakom. Usporedba helikoptera i STOL-zrakoplova s osamnaest sjedala pokazuje da je cijena helikoptera dvostruko veća od zrakoplova, održavanje triput skuplje, da helikopter koristi dvostruko veću snagu, odnosno da troši dvostruko više goriva.

Razvoj zrakoplova za kratko polijetanje i slijetanje (STOL) počeo je u šezdesetim godinama. Valja pritom napomenuti da su termin “kratko” različito definirali različiti autori. Raspon je uglavnom od 600 do 900 m duljine poletno-slijetne staze.

Konvencionalni (CTOL) zrakoplovi prisutni su u razvoju komercijalnog zrakoplovstva od prvih dana. Stupanj njihova tehničko-tehnološkog razvoja danas daje im nedvojbene ekonomske prednosti u eksploataciji pred drugim oblicima zračnog prometa. Oni imaju najnižu cijenu po jednom pkm.
Ta značajka osigurava CTOL – zrakoplovstvu da i dalje bude osnovno prijevozno sredstvo u zračnom prometu. Razumljivo je da se i dalje očekuje usavršavanje CTOL – zrakoplova, u prvom redu glede smanjivanja potrošnje goriva, ali i u ostalim tehnološkim i ekonomskim parametrima.

Prema veličini odnosno kapacitetu, zrakoplovi komercijalne namjene dijele se u tri kategorije:

kategorijabroj sjedala
1) malido 30
2) srednji30-100
3) velikiviše od 100

U kategoriji malih zrakoplova su sportski zrakoplovi te aparati općeg zrakoplovstva (poslovni, turistički, specijalni itd.). U komercijalnim zrakoplovima u ovoj kategoriji prevladavaju turboelisni motori. U toj skupini ima i predstavnika STOL-zrakoplovstva. Ti se zrakoplovi pojavljuju u priključnom (feeder) i lokalnom odnosno regionalnom (commuter) prometu, odnosno na sekundarnim i tercijarnim linijama.

U kategoriji srednjih zrakoplova su tipovi što se koriste na srednjim relacijama, uglavnom s dva turboelisna motora. Pojavljuju se na mreži sekundarnih, odnosno priključnih linija. I u ovoj skupini ima predstavnika STOL-zrakoplovstva.

U klasi velikih zrakoplova su tipovi zrakoplova što se koriste na svim relacijama na kojima se pojavljuje velika prometna potražnja. Pogonska grupa je uglavnom nflazna, s dva, tri ili četiri motora. U tu kategoriju pripadaju i širokotrupni zrakoplovi (Wide-body), kapaciteta do 527 sjedala, te nadzvučni komercijalni zrakoplovi.

Prema namjeni zrakoplovi komercijalne namjene dijele se na:
– putničke,
– teretne i
– opće namjene (zrakoplovi općeg zrakoplovstva)