Upute za osposobljavanje kandidata za vozače M kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače A kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom M kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove, odnosno trgovačkog društva,
2. niste mlađi od 15 godina i 6 mjeseci,
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača M kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoći i 15 sati iz Upravljanja vozilom (mopedom).

Programi nastavnih predmeta Prometni propisi sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.

Kandidati koji posjeduju F  i M kategoriju vozila trebaju realizirati  10 nastavnih sati praktičnog osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta.

Program nastavnih predmeta Prometni propisi i sugurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09.), vidi odjeljak PROPISI.
Vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D i H ima pravo upravljati mopedom.

VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača M kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći i Upravljanja vozilom (mopedom).
Ispiti se prijavljuju prijavnicom osobno, putem pošte, elektroničkim putem (E-mail/Web adresa), odnosno putem autoškole.
Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći.
Ispit iz Upravljanja vozilom (mopedom) sastoji se od vožnje na vježbalištu i vožnje na javnoj cesti.