Upute za osposobljavanje kandidata za vozače H kategorije vozila (tramvaj)

Osposobljavnje se realizira u školama cestovnog prometa.