Upute za osposobljavanje kandidata za vozače G kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače G kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom G kategorije vozila kod nadležne zdravstvene ustanove, odnosno trgovačkog društva,
2. niste mlađi od 15,5 godina,
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta).
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Pohađanje nastave je obvezno.
Program tog nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u
prilogu Pravilnika o osposobljavanju Kandidata za vozača (NN; 13/09.), vidi odjeljak PROPISI.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Ako posjedujete vozačku dozvolu M kategorije tada pohađate nastavu iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila u fondu od 4 nastavna sata.
Vozač kojem je izdana vozačka dozvola A1, A2, A, B, C1, C, D i H kategorije vozila ima pravo upravljati radnim strojem.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte (E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Nastava iz tog nastavnog predmeta je obvezna u fondu od 15 nastavnih sati.
Nastava u pravilu traje 15 nastavnih sati, odnosno 10 sati, a može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Kandidati koji posjeduju F  i M kategoriju vozila trebaju realizirati 10 nastavnih sati praktičnog osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta.
Program i ovog nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju Kandidata za vozača (NN; 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača G kategorije vozila i Knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavljujete se na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski Crveni križ.
Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon  započete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. U jednoj obrazovnoj grupi tijekom dnevnog radnog vremena ne može se održati više od tri nastavna sata. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.

Nakon održanog nastavnog sata, odnosno blok sata, obvezan je odmor u trajanju od 10 minuta. U obrazovnoj grupi ne može biti više od 15 kandidata.
Ako posjedujete vozačku dozvolu bilo koje kategorije, oslobođeni ste od pohađanja nastave i polaganja ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.