Upute za osposobljavanje kandidata za vozače D+E kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače D+E kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom D+E kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove,
2. posjedujete vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava iz tog nastavnoh predmeta je obvezna od najmanje 5 nastavnih sati.
Pohađanje nastave je obvezno.
Program tog nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju Kandidata za vozača (NN; 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte (E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom ispitu autoškole kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava tog nastavnog predmeta  je obvezna j u fondu od 10 nastavnih sati.
Program i ovog nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju Kandidata za vozača (NN; 13/09.), vidi odjeljak PROPISI.
Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača D+E kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Nastava u pravilu traje 10 nastavnih sati, a može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavljujete se na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.