Upute za osposobljavanje kandidata za vozače D kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače D kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom D kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove, odnosno trgovačkog društva,
2. posjedujete vozačku dozvolu C kategorije vozila najmanje 2 godine.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava se izvodi se u trajanju od najmanje 10 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta).
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Pohađanje nastave je obvezno.
Program tog nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte (E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom ispitu autoškole kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava iz tog nastavnog predmeta je obvezna u fondu od 20 nastavnih sati.

Prvih 5 sati praktične nastave izvodi se individualno, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

Nakon petog sata u vozilu mogu biti najviše 4 kandidata.
Program i ovog nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju Kandidata za vozača (NN; 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača D kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.
Nastava u pravilu traje 20 nastavnih sati, a može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavljujete se kao za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.