Upute za osposobljavanje kandidata za vozače C+E kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače C+E kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C+E kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove odnosno trgovačkog društva
2. ako posjeduje vozačku dozvolu C kategorije najmanje godinu dana
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava iz tog nastavnog predmeta je obvezna i izvodi se u trajanju od najmanje 5 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta).
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i prijavljivanje za ispit pribavite Priručnik.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte (E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava iz tog nastavnog predmeta je obvezna u fondu od 10 nastavnih sati .
Nastava se izvodi ne dulje od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

Program i ovog nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača C+E kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj jedinici i potpisivati ih. Već smo rekli koliko nastava u pravilu traje, ali možete potrajati i duže, sve dok instruktor ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Nastava u pravilu traje 10 nastavnih sati, a može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta. Za vrijeme trajanja nastave  u drugoj polovici propisanog fonda  sati vučno i priključno vozilo trebaju biti opterećeni teretom mase propisanim Programom vozačkog ispita.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavljujete se na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.