Upute za osposobljavanje kandidata za vozače C1+E kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače C1+E kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C1+E kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove odnosno trgovačkog društva
2. ako posjedujete vozačku dozvolu za C1 kategoriju najmanje godinu dana
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 5 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta).
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Pohađanje nastave je obvezno.
Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i prijavljivanje za ispit pribavite Priručnik.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte (E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Nastava iz  tog nastavnog predmet obvezna je  je u fondu od 10 nastavnih sati .
Prvih pet sati nastava se izvodi po jedan nastavni sat  u trajanju od 45 minuta.
Program i ovoga nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.