Upute za osposobljavanje kandidata za vozače C1 kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače C1 kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C1 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva
2. posjedujete vozačku dozvolu B kategorije
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost)

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Pohađanje nastave je obvezno.

Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u odjeljku PROPISI (prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 13/09).
Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje, pripremanje za ispit pribavite Priručnik.
Ako posjedujete vozačku dozvolu B i B+E kategorije vozila, tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila u fondu od 10 nastavnih sati, te realizirati 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte (E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava iz tog nastavnog predmeta je također obvezna, a izvodi se prvih 5 sati po jedan nastavni sat individualno u trajanju od 45 minuta, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

Nastava se nakon petog sata može izvoditi i kao blok sat (90 minuta).
Program i ovoga nastavnog predmeta nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09); vidi odjeljak PROPISI.
Ako posjedujete vozačku dozvolu B ili B+E kategorije vozila, tada trebate odslušati 10 nastavnih sati predavanja iz PPSP te 10 nastavnih sati iz UV. Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača C1 kategorije vozila i Knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Ispit se prijavljuje na isti način kao i ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći  provodi Hrvatski crveni križ
Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon  započete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. U jednoj obrazovnoj grupi tijekom dnevnog radnog vremena ne može se održati više od tri nastavna sata. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. Nakon održanog nastavnog sata, odnosno blok sata, obvezan je odmor u trajanju od 10 minuta.   U obrazovnoj grupi ne može biti više od 15 kandidata.

Kandidatu se mora omogućiti završavanje programa osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u roku od 15 dana od početka osposobljavanja.