Upute za osposobljavanje kandidata za vozače C kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače C kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove odnosno trgovačkog društva
2. ako posjedujete vozačku za vožnju motornih vozila B kategorije najmanje godinu dana
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 15 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta), ako posjedujete važeću vozačku dozvolu B, odnosno B+E kategorije vozila, odnosno 5 nastavnih sati ako posjedujete važeće vozačke dozvole C1 ili C1+E kategorije vozila.
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Pohađanje nastave je obvezno.
Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i prijavljivanje za ispit pribavite Priručnik.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte (E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava iz tog nastavnog predmeta je  obvezna u fondu od 15 nastavnih sati, ako posjedujete vozačku dozvolu B ili B+E kategorije vozila. Izvodi se prvih 5 sati individualno, najmanje 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

Nastava se nakon petog sata može izvoditi i kao blok sat (90 minuta).
Blok sat se može izvoditi s jednim ili dva kandidata u vozilu.
Program i ovoga nastavnog predmeta nalazi se u Prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 13/09), vidi odjeljak PROPISI.
Ako posjedujete vozačku dozvolu C1 ili C1+E kategorije vozila dužni ste realizirati10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV.
Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača C kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj jedinici i potpisivati ih. Nastava iz ovog nastavnog predmeta može potrajati i duže sve dok instruktor  vožnje ne ocjeni da ste svladali propisani nastavni program.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prijavljujete se na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.