Upute za osposobljavanje kandidata za vozače B+E kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače B+E kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B+E kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
2. posjedujete vozačku dozvolu B kategorije vozite najmanje godinu dana,
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

Ako ispunjavate navedene uvjete, izaberete autoškolu s kojom sklapate ugovor kojim uređujete međusobna prava i obveze, a autoškola Vam je obvezna izdati Knjižicu kandidata za vozača.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava se izvodi u trajanju od 5 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta).
Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Pohađanje nastave je obvezno.
Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalazi se u odjeljku PROPISI/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09).
Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave te svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava iz tog nastavnog predmeta u fondu od 10 nastavnih sati je obvezna.
Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom izvodi se individualno, najdulje 2 nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili noću. Osposobljavanje iz ovog nastavnog predmeta se izvodi na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti.
Programi ovog nastavnog predmeta nalazi se i odjeljku PROPISI/Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 13/09)

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača B+E kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Nastava u pravilu traje 10 nastavnih sati, a može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocijeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta. Za vrijeme trajanja nastave u drugoj polovici propisanog fonda sati vučno i priključno vozilo trebaju biti opterećeni teretom mase propisanim Programom vozačkog ispita.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat se prijavljuje na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Ispit se izvodi na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti.
Priključno vozilo s kojom se ispit obavlja mora biti opterećeno kako bi ukupna masa iznosila najmanje 800 kg.