Upute za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
2. niste mlađi od 17,5 godina,
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje  počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta). Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.
U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata.
Pohađanje nastave je obavezno.
Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalaze se u odjeljku  PROPISI/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 13/09). Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.
Ako posjedujete A1, A2, A, F, G ili M, kategoriju vozila tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila 4 sata, a ako  posjedujete F i G  kategorije vozila  tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom 30 sati.

PRIJAVE ZA TEORIJSKI ISPIT

Nakon odslušane nastave svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektoničke pošte E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.
Nastava iz navedonog nastavnog predmeta u fondu od 35 sati je obvezna.
Prvih 5 sati praktične nastave izvodi se individualno u trajanju od 45 minuta, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače. Za vrijeme nastave u vozilu osim kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje mogu biti do najviše tri kandidata.

Program ovog nastavnog predmeta možete naći u odjeljku PROPISI u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 13/09).

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta kod sebe morate imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača B kategorije vozila i Knjižicu kandidata za vozača  u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.
Nastava u pravilu traje 35 sati, ali može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT

Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat se prijavljuje na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći  provodi Hrvatski crveni križ.
Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon  započete  nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila . U jednoj obrazovnoj grupi tijekom dnevnog radnog vremena  ne može se održati  više od tri nastavna sata. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. Nakon održanog nastavnog sata, odnosno blok sata, obvezan je odmor u trajanju od 10 minuta.   U obrazovnoj grupi ne može biti više od 15 kandidata.
Kandidatu se mora omogućiti završavanje programa osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u roku od 15 dana od početka osposobljavanja.