Upute za osposobljavanje kandidata za vozače A1 kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače A1 kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A1 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
2. niste mlađi od 15 godina i 6 mjeseci,
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača A1 kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 20 sati iz Upravljanja vozilom (motociklom).

Ako imate položen vozački ispit za upravljanje vozilom B, C1, C, D i H kategorije, tada ne morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Ako već posjedujete vozačku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobođeni ste nastave iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Ako imate položen vozački ispit za upravljanje F, G, i M kategorijom vozila, tada je iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom predviđen fond od najmanje 15 nastavnih sati.

VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača A1 kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanja vozilom (motociklom).

Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.
Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Za ispit se prijavljuje osoba, putem pošte, elektroničkim putem (E-mail/Web stranica), odnosno putem autoškole.

Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.