Upute za osposobljavanje kandidata za vozače A kategorije vozila
U osposobljavanje kandidata za vozače A kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
2. niste mlađi od 23 godine i 6 mjeseci ili ako imate A2 kategoriju najmanje dvije godine i navršenih 20 godina
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača A kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 25 sati(10 ns A1,A2) iz Upravljanja vozilom (motociklom).
Ako imate položen vozački ispit za upravljanje vozilom B,B+E, C1,C1+E, C,C+E, D,D+E ,F,G,H ili M tada ne morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Ako već posjedujete vozačku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobođeni ste nastave iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
Ako imate položen vozački ispit za upravljanje A1,A2, B,B+E, C1,C1+E, C,C+E, D, D+E,F,G,H ili M kategorije vozila, tada je iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom predviđen fond od najmanji  15 nastavnih sati.

VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača A kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanja vozilom (motociklom).
Ispit prijavljuje osoba, putem pošte, elektroničkim putem (e-mail/Web stranica), odnosno putem autoškole.
Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu ili odgovarajućoj površini i vožnje na javnoj cesti.