jedrilica
Jedrilica

Jedrilice mogu ploviti protiv vjetra jer vjetar ne gura toliko jedra koliko ih usisava.

Jedro je uvijek nakošeno da vjetar može puhati u njega, pri čemu ono djeluje poput krila letjelice.

Kad vjetar puše u jedro, njegova se brzina povećava, a tlak ispred jedra pada. Dodatni tlak s druge strane pokreće brod prema naprijed.

Jedro funkcionira dokle god vjetar puše ravno preko njega, pa da bi jedrilica išla u točno određenom smjeru, jedriličar jednostavno mijenja kut jedra.

Pomična kobilica broda ili spusna peraja sprečava jedrilicu da sklizne na jednu ili na drugu stranu.

Brod može jedriti ako mu je vjetar straga, sa strane ili čak neznatno ispred njega.

Da bi jedrio izravno ili gotovo izravno u vjetar, brod mora križati (bordižati). To znači da mora jedriti cikcak, odnosno mijenjati smjer da bi iskoristio udarac vjetra sa strane. Na taj način vjetar uvijek puše u jedra.

– Na kraju svakoga košenja
jedro se okreće (mijenja kurs). Rudo kormila (krak kormila) okreće se da usmjeri jedrilicu u novom smjeru, a jedro se pritom prebacuje (okreće na drugu stranu).

Jedrenje uz vjetar znači jedriti jako u vjetar.

Brzo jedrenje s vjetrom znači jedriti s jakim vjetrom.