Toplinska energija koja nastaje izgaranjem goriva i zraka pretvara se u mehanički rad posredovanjem klipova, klipnjača i koljenastog vratila. Stupanj učinka motora ovisi o tome koliki se dio te energije potroši.

Što više smjese zraka i goriva cilindri usisaju i stoje bolje komprimiraju, bit će to veća efektivna snaga motora.

Zapreminski odnos plinova u cilindrima prije i poslije komprimiranja nazivamo omjer kompresije. Obični automobilski motori imaju omjer kompresije oko 9:1, što znači da je smjesa sabijena na devetinu prvotne zapremine.

Nakon paljenja sabijena smjesa mora brzo ali ne preburno izgorjeti uz jednakomjerno širenje plamena iznad čela klipa.

Ako je omjer kompresije za određeno gorivo prevelik, čelo plamena se širi nejednakomjemo. Dijelovi smjese, koji su daleko od svjećice, pale se sami od sebe i izgaraju eksplozivno. Takvo izgaranje čujemo kao detonacije motora.

Prilikom detonacije motor gubi snagu, pregrijava se, a ako se to prečesto događa, i oštećuje se. Na sličan način motor gubi snagu i pregrijava se i zbog samopaljenja prije trenutka paljenja na svjećici. Uzroci za takvo samopaljenje su često pokvarene ili pogrešne svjećice ili užareni ostaci u cilindrima.

Većina automobilskih motora je četverotaktna što znači da je samo svaki četvrti takt radni takt. Pri prvom okretu koljenastog vratila klip se giba prema dolje (usisni takt), pa opet prema gore (kompresijski takt), pri drugom okretu izgorjeli plinovi potiskuju klip prema dolje (radni takt), pri ponovnom gibanju prema gore klip istisne izgorjele plinove van (ispušni takt).

Budući da u jednom radnom procesu svaki ventil mora biti otvoren samo jedanput, a koljenasto vratilo u četiri takta napravi dva okreta, bregasto vratilo se okreće s polovicom okreta koljenastog vratila.
Rijetki su automobili koje još pokreću dvotaktni motori, kod kojih je radni takt svaki put kad se klip giba prema dolje. Inače je radni proces dvotaktnog motora načelno jednostavniji nego u četverotaktnom motoru, ali ima nekih nedostataka.

stvaranje snage
Stvaranje snage u motoru

Prekrivanje ventila

Teorijski možemo smatrati da se ventili otvaraju kad je klip u gornjoj odnosno donjoj mrtvoj točki. Ali u praksi se prekrivaju vremena kad su ventili otvoreni.
Ispušni ventil se otvori još prije nego što klip stigne do donje mrtve točke i zatvori se tek neko vrijeme nakon što se klip nalazio u gornjoj mrtvoj točki. Tako, ali obratno, otvara se usisni ventil.
To znači da su u trenutku prekrivanja otvorena oba ventila odjednom. Postojanost ulazećih i izlazećih plinova zapravo poboljšava punjenje cilindara svježom smjesom i pražnjenje (takozvano ispiranje) ispušnih plinova.

taktovi klipova
Strelice označavaju pojedine taktove klipova, a obojeni lukovi vrijeme otvaranja ventila.

Redosljed paljenja

Koljena koljenastog vratila moraju osigurati dobro izravnanje masa i jednakomjerne razmake između paljenja. Kod četvero taktnog motora s redoslijedom paljenja 1-2-3-4 bi koljenasto vratilo i ovjesi motora bili izloženi vrlo teškim opterećenjima i oscilacijama. To se izbjegava redoslijedom paljenja 1-2-4-3 ili 1-3-4-2.

redosljed paljenja
Redosljed paljenja