Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o pošti koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 172. od 29. listopada 2003., te se daje
ISPRAVAK ZAKONA O POŠTI

U članku 29. umjesto brojčanih oznaka stavaka: »(1), (1), (2), (3), (4), (5) i (6)« trebaju stajati brojčane oznake: »(1), (2), (3), (4), (5), (6) i (7)«.

U članku 35. stavku 1. umjesto brojčanih oznaka točaka: »5., 5., 6. i 7.« trebaju stajati oznake: »5., 6., 7. i 8.«.

Klasa: 344-02/03-01/01
Zagreb, 2. veljače 2004.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, v. r.