Rajna
Dunav
Sava
Drava
Unutarnji plovni putevi Republike Češke
Kanali Kiel, Mitteland i Rajna-Majna-Dunav
Tehnička infrastruktura vodnog prometa