Podjela cesta
Tehnički elementi ceste
Kolnik
Rubni i razdjelni trakovi
Bankine, Rigoli i Berme
Trakovi za zaustavljanje i spora vozila
Eksploatacijske značajke ceste
Donji ustoj
Gornji ustroj
Cestovna čvorišta
Stanice za punjenje plinom