TRANSFORMIRANJE NAPONA

Akumulator daje napon 6 ili 12 volti, što nije ni izdaleka dovoljno da na svjećici stvori iskru potrebnu za paljenje smjese benzina i zraka. Zbog toga niski napon treba transformirati u visoki, a to se događa u indukcijskom svitku. Svitak djeluje kao transformator; struja koja teče kroz svitak, stvara silnice magnetskog polja, a kad se magnetsko polje prekine, u svakom električnom vodiču koji se nalazi u tom magnetskom polju nastaje takozvani inducirani napon. Napon se može povećati dvama namotima od kojih jedan ima znatno više navoja nego drugi.

Indukcijski svitak se izrađuje od štapićaste željezne jezgre sastavljene od limenih listova (lamela). Oko jezgre ima 15.000 do 30.000 navoja sekundarnog (visokonaponskog) namota od tanke bakrene žice. Iznad sekundarnog je primarni (niskonaponski) namot nekoliko stotina navoja od znatno deblje bakrene žice.
Po jedan kraj obaju namota su spojeni i vode na priključak indukcijskog svitka.

indukcijski svitak
Indukciski svitak i razvodnik paljenja

Drugi kraj primarnog namota vodi na priključak broj 15, dok drugi kraj sekundarnog namota  predočuje visokonaponski priključak 4 indukcijskog svitka.
Kad se ključem uključi glavni prekidač, primarni namot se priključi na pozitivni pol akumulatora. Kad su zatvoreni kontakti mehaničkog prekidača u razvodniku paljenja, struja teče iz akumulatora na priključak  indukcijskog svitka kroz primarni namot na priključak i odatle na kontakte prekidača.

Zbog struje u primarnom namotu željezna jezgra postaje elektromagnet u kojem se stvara magnetsko polje. Kad se kontakti prekidača razmaknu, prekida se struja u primarnom namotu i magnetsko polje nestaje. Zato u sekundarnom namotu indukcijom nastaje vrlo visok napon.

Struja visokog napona iz sekundarnog namota (s priključka 4 indukcijskog svitka) dolazi preko razvodnika paljenja.

shema uređaja za paljenje
Shema uređaja za paljenje

KONDENZATOR I PREKIDAČ

Kad se prekine magnetsko polje, u samom primarnom namotu inducira se napon. Taj takozvani samoindukcijski napon je tako visok da na kontaktima mehaničkog prekidača može nastati jaka iskra. Kako bi zbog toga kontakti prekidača mogli izgorjeti, usporedno s prekidačem vezan je i kondenzator.
Kondenzator je izrađen od dviju ko­vinskih traka koje su namotane jedna na drugu, a između njih je izolirna traka.

Kondenzator ima svojstvo da može zadržati električnu energiju, a napon sakupljen u kondenzatoru ima suprotan smjer od samoinduciranog napona u primarnom namotu. To znači da kondenzator zapravo prigušuje samoindukciju u primarnom namotu i doprinosi tome da se primarna struja brzo prekine i magnetsko polje brzo naruši, što ubrzava nastajanje visokog napona u sekundarnom namotu. Budući da kondenzator guši samoindukciju, on sprečava i iskrenje na kontaktima prekidača.

Kondenzatori paljenja (obično su pričvršćeni na kućištu prekidača) moraju se zaštititi od prevelike topline, jer izolacija u kondenzatoru popušta na vrućini. Posljedica je da kontakti prekidača izgore.

Često se kvar kondenzatora pokaže tek nakon zamjene prekidača, kad i nov prekidač odmah izgori.