U njoj su sintetizirane spoznaje dobivene AASHO-Road testom.
Postavka Incremental metode je da troškove pojačavanja cestovnih prometnica .

Radi održavanja određenog vijeka trajanja treba snositi teški teretni promet zbog kojeg se i pojačavaju – veće tonaže i više kategorije.

Do izdataka kojima treba opteretiti pojedine kategorije teških vozila dolazi se Incremental metodom – sukcesivnim postupkom:

1). korak – je pretpostavka da već postoji izgrađena cestovna prometnica za laki cestovni promet, s normalnim održavanjem i vijekom trajanja npr. 20 godina. Troškovi takve cestovne prometnice razdjele se na vozne učinke svih cestovnih vozila koja se stvarno nalaze u prometu.

2). korak – predviđa se promet teških vozila na cestovnoj prometnici, a da joj se ne mijenja vijek trajanja, dakle potrebno je pojačati gornji ustroj – dodatni građevinski zahvati. Pritom se dodatnim troškovima građevinskih zahvata opterećuju samo vozni učinci svih teških vozila, a lakih ne.

3). korak – u fazi se s pretpostavkom da se pojača kolnika obavljaju u fazama, najprije za promet teških vozila prva kategorije, pa druge itd. do najviše kategorije.
Svaka faza pojačavanja zahtjeva dodatne troškove kojima se opterećuju one kategorije zbog kojih su se radovi izvodili, dodaju se dotadašnjim troškovima te kategorije, ali terete i sve ostale kategorije kojima je tonaža viša od tonaže vozila te kategorije (kategorije nižih tonaža oslobođene tih troškova).

Metoda se može primijeniti u praksi ako su poznati elementi:

a) konstrukcija i troškovi izgradnje cestovne prometnice za jaki promet te podaci o različitim kategorijama cestovnih vozila u vršnim opterećenjima

b) struktura i gustoća prometa u razdoblju proračun

c) dodatni izdaci koji se dodaju za različite skupine osovinskih opterećenja i prometnu gustoću
– u konkretnom slučaju se najčešće promatra cestovna prometnica za mješoviti cestovni promet, a ne za laki, što uzrokuje određeno poopćavanje podataka na mješovit promet i modificiranje matematičkih formula