Incoterms (engl. International Commercial Terms) su službena međunarodna pravila i termini koji uređuju pravno – ekonomske odnose između kupaca i prodavatelja u međunarodnoj trgovini glede prijenosa rizika i troškova pri isporuci robe s jedne na drugu stranu.

Pravila je objavila Međunarodna trgovinska komora (ICC, engl. International Chamber of Comerce) još 1936. godine pod nazivom “INCOTERMS 1936”. Razvojem međunarodne trgovine INCOTERMS su u više navrata prilagođavani i to 1953., 1967., 1980., 1990. i 1999. godine. Ovo posljednje izdanje stupilo je na snagu 1. siječnja 2000. godine pod nazivom “INCOTERMS 2000” i u uporabi je do danas.

Ta posljednja verzija sastoji se od 13 termina, koji su, kao i u prethodnoj inačici, svrstani u 4 osnovne grupe, označene početnim slovima kratica engleskih naziva pojedinih termina.

Skupna E: Departure – Upućivanje (polazak)
1. EXW – (engl. Ex Works… named place) franko tvornica… imenovano mjesto – znači da prodavatelj izvršava svoju obvezu kada robu stavi na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama ili drugom imenovanom mjestu, izvozno neocarinjenu i neutovarenu na bilo koje prijevozno sredstvo. Ovaj termin upotrebaljava se u svim prometnim granama

Skupina F: Main carriage unpaid – Glavni prijevoz neplaćen
1. FCA – (engl. Free Carrier… named place) franko prijevoznik… imenovano mjesto – znači da prodavatelj isporučuje robu na mijesto koje je imenovao kupac. Roba je izvozno ocarinjena, a prijevoz robe obavlja prijevoznik kojeg je odredio kupac. Termin vrijedi u svim prometnim granama
2. FAS – (engl. Free Alongside Ship… named port of shipment) franko uz bok broda… imenovana luka otpreme – znači da prodavatelj ispunjava svoju obvezu za isporuku robe kada robu postavi uz bok broda u imenovanoj luci otpreme. To znači da od tog trenutka kupac snosi sve troškove i rizike od gubitka ili oštećenja robe. Taj termin se može koristiti samo u pomorskom i riječnom prijevozu.
3. FOB – (engl. Free On Board… named port or shipment) franko brod… imenovana luka otpreme. Znači da prodavatelj ispunjava obvezu isporuke robe kada isporuči robu preko ograde broda u imenovanoj luci otpreme, odnosno kada organizira ukrcaj robe “preko brodske ograde” na brod. Može se upotrebljavati samo u riječnom i pomorskom prometu.

Skupina C: Main Carriage Paid – Glavni prijevoz plaćen
1. CFR – (engl. Cost and Freight… named port of destination) cijena i prevoznina… imenovana luka odredišta. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada roba prijeđe ogradu broda u luci otpreme. Prodavatelj snosi sve troškove i prevozninu potrebnu da robu dopremi u imenovanu luku odredišta. CFR se koristi samo za riječni i pomorski transport.
2. CIF – (engl. Cost, Insurance and Freight… named port of destination) cijena, osiguranje i prevoznina… imenovana luka odredišta. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada roba prijeđe ogradu broda u luci otpreme. Prema ovom terminu prodavatelj mora platiti kupcu i pomorsko osiguranje koje pokriva rizik od gubitka i oštećenja robe za vrijeme prijevoza, a isto tako mora plaćati troškove i prevozninu za dopremu robe u imenovanu luku odredišta. Kao i prethodni termin i ovaj se koristi samo u riječnom i pomorskom prometu.
3. CPT – (engl. Carriage Paid To… named place of destination) prevoznina plaćena do… imenovano mjesto odredišta. Znači da prodavatelj isporučuje robu prijevozniku kojeg on imenuje, ali kupac mora dodatno platiti trošak prijevoza potrebnog da se roba doveze do imenovanog odredišnog mjesta. CPT termin može se koristiti za sve vrste transporta, uključujući i multimodalni transport.
4. CIP – (engl. Carriage and Insurance Paid to… named place of destination) prevoznina i osiguranje plaćeni… imenovano mjesto odredišta. Prodavatelj isporučuje robu prijevozniku kojeg je imanovao on, ali prodavatelj mora dodatno snositi troškove prijevoza potrebne da se roba dopremi do imenovanog odredišta. Termin se koristi u svim vrstama transporta.

Skupina D: Arrival – Prispjeće
1. DAF – (engl. Delivered At Frontier… named place) isporučeno na carini… imenovano mjesto. Znači da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada robu stavi na raspolaganje kupcu na prijevoznom sredstvu, neistovarenu, izvozno ocarinjenu, ali neocarinjenu na uvoz, na imenovanoj točki i mjestu na granici, ali prije carinske crte susjedne zemlje. Može se upotrabljavati u svim vrstama transporta kada se roba isporučuje na kopnenu granicu.
2. DES – (engl. Delivered Ex Ship… named port of destination) isporučeno franko brod… imenovana luka odredišta. Znači da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada robu stavi kupcu na raspolaganja ne brodu, uvozno neocarinjenu, u imanovanoj odredišnoj luci. Prodavatelj snosi sve troškove i rizike vezane uz dopremu robe u imenovanu odredišnu luku do istovara.Termin se može koristiti kada se roba isporučuje pomorskim ili riječnim putem.
3. DEQ – (engl. Delivered Ex Quai… named port of destination) isporučeno franko obala… imenovano mjesto odredišta. Prodavatelj ispunjava obvezu isporuke kad robu stavi na raspolaganje kupcu, uvozno neocarinjenu, na obali u imanovanoj odredišnoj luci. Prodavatelj snosi sve troškove i rizike koji nastaju dopremom robe do imenovanog odredišta i istovarom robe na obalu. Koristi se samo kod isporuke robe morskim ili riječnim putem.
4. DDU – (engl. Delivered Duty Unpaid… named place of destination) isporučeno neocarinjeno… imenovano mjesto odredišta. Prodavatelj isporučuje robu kupcu uvozno neocarinjenu i neistovarenu s prijevoznog sredstva na imenovanom mjestu odredišta. Prodavatelj snosi troškove i rizike koji nastaju dopremom robe, osim “pristojbi”. Može se koristiti bez obzira na vrstu prijevoza.
5. DDP – (engl. Delivered Duty Paid… named place of destination) isporučeno ocarinjeno. Znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu uvozno ocarinjenu, neistovarenu s prijevoznog sredstva, na imenovanom odredišnom mjestu. Prodavatelj snosi sve troškove i rizike koji nastaju dopremom robe, uključujući i “pristojbe”. Termin se može koristiti kod svih vrsta prijevoza.