PRIJENOS SNAGE

Tekućinski (hidraulični) prijenos snage između motora i mjenjača radi kao automatska spojka. Motor se pri niskom broju okreta okreće u praznom bodu, ali ne pomiče vozilo, a dodavanjem gasa, kad se motor brže okrene, hidraulična spojka prenosi snagu bez trzaja i meko pokrene automobil s mjesta.

Tekućinska spojka je sastavljena od rotora pumpe, koji je pokretan motorom, i rotora turbine pokretanog mjenjačem. To su zdjelasti sastavni dijelovi, podijeljeni brojnim lopaticama.
Rotori pumpe i turbine koje možemo jednostavno nazvati pumpa i turbina, okreću se neovisno jedan o drugome u kućištu napunjenu uljem. Pumpa i turbina se nigdje mehanički ne dodiruju; odvojene su malim međuprostorom.

HIDRAULIČNA SPOJKA

Hidraulična spojka može zamjeniti običnu, tarnu spojku. Rotor pumpe pokrene ulje i to gibanje ulja se prenosi na rotor turbine. Rotor pumpe dobiva okrete od motora, a turbinski rotor ih predaje mjenjaču.

hidraulična spojka
Hidraulična spojka

Kad se rotor pumpe okreće centrifugalna sila pokreće uljo prema lopaticama turbinskog rotora. Ako se rotor pumpe okreće polako (prazan hod), inercijske sile ulja još nisu dovoljno velike da bi potjerale u okretanje turbinski rotor automobil stoji.
Ako vozač dodaje gas i povećava broj okreta, povećavaju se i inercijske sile ulja koje kruži, dok ne savladaju otpor turbinskog rotora. Turbinski rotor se počne okretati i automobil se počinje gibati.

Ulje se s turbinskog rotora odmah vraća natrag do rotora pumpe, koji ga opet potisne prema turbinskom rotoru. To znači da ulje struji.
Što se broj okreta motora povećava, to se smanjuje razlika između okreta rotora pumpe i turbinskog rotora. Na kraju između brzine okretanja pumpe i turbine ostaje još oko 2% razlike: rotor pumpe i turbinski rotor spregnuti su praktički samo tlakom ulja.

HIDRAULIČNI PRETVARAČ OKRETNOG MOMENTA

hidraulični pretvarač
Hidraulični pretvarač okretnog momenta

Većina automobila s automatskim mjenjačem ima hidraulični pretvarač okretnog momenta, koji automatski povećava okretni moment motora.
Povećanje okretnog momenta ima praktički jednaki učinak kao mehaničko uključivanje nižeg stupnja prijenosa. Prema tome je pretvarač okretnog momenta nekakav dodatni mjenjač koji djeluje prije nego što se pogonska snaga motora prenese do pravog mjenjača.
Slično kao hidraulična spojka i hidraulični pretvarač okretnog momenta ima motorom pokretan rotor pumpe i rotor turbine koji se nastavlja u vratilo koje pokreće mjenjač. Ali pri pretvaraču može okretni moment rotora turbine biti veći nego okretni moment motora. To osigurava reaktor s lopaticama koji se nalazi između rotora pumpe i rotora turbine. Pri malom broju okreta posebna spojka slobodna hoda osigurava čvrstu vezu reaktora s kućištem.

Reaktor svojim lopaticama preusmjerava ulje koje se u pretvaraču vraća s rotora turbine na rotor pumpe, tako da dobije poseban impuls koji dodatno djeluje na rotor turbine. Na taj način se pri polaženju s mjesta na rotoru turbine približno udvostruči okretni moment koji predaje motor.

To početno pojačanje obično u omjeru 2:1 – polako se s porastom broja okreta smanjuje, dok ne dođe na omjer 1:1, kad se više okretni moment ne pojačava i snaga s motora se praktički izravno prenosi dalje na mjenjač. Naime, ulje koje struji, pri većem broju okreta povuče za sobom i reaktor, koji se konačno okreće jednakom brzinom kao rotor turbine. Tada cijeli sistem radi kao hidraulična spojka. Reaktor se okreće zajedno s rotorom pumpe i rotorom turbine i ne radi više kao pojači vač okretnog momenta. Budući da vozač ne može isključiti ni hidrauličnu spojku ni hidraulično pojačanje okretnog momenta, obično se upotrebljava zajedno s planetarnim automatskim mjenjačem koji mijenja stupnjeve prijenosa a da pri tome ne treba prekidati prijenos snage s motora.