Kao temeljni elementi aerodromskog terminala mogu izdvojiti:
1. peroni (prilazni prostor),
2. područja gdje se nalaze operativni punktovi,
3. čekaonice,
4. hodnici za ulazak odnosno izlazak,
5. područja za ulazak u zrakoplov i izlazak iz zrakoplova,
6. servisna i uslužna područja (restorani, trgovine),
7. mjesta za pružanje informacija.

prilazni prostor u zračnoj luci
Prilazni prostor

Danas u svijetu postoje različiti načini tehničke i tehnološke integracije zrakoplova i terminala. Temeljni čimbenik utjecaja na konfiguraciju terminala jeste tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage. Pritom se razlikuje:

1. centralizirana tehnologija prihvata i otpreme i
2. decentralizirana tehnologija prihvata i otpreme.

1. Centralizirana tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage predstavlja takvu organizaciju aerodromskih operacija pri kojoj je svaki operativni punkt u funkciji većeg broja izlaznih jedinica terminala, odnosno pozicija zrakoplova.

2. Decentralizirana tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage predstavlja takvu ‘i organizaciju aerodromskih operacija pri kojoj je svaki operativni punkt u funkciji jednoga ili samo nekoliko unaprijed određenih izlaza, odnosno pozicija zrakoplova.