Financiranje cestovne infrastrukture
Privatizacija cestovnih prometnica
Incremental metoda razdiobe troškova
Izrada studije izvodljivosti objekata cestovne infrastrukture