Pri projektiranju, izgradnji i održavanju željeznica valja imati na umu da se pruga u najvećoj mjeri uklopi u prirodu i da bitno ne narušava prirodni okoliš.

Željeznički promet na pruzi sa svojim pogonom, ne smije ugrožavati ljude, životinje i biljke. Ekološka zaštita od željezničkih utjecaja, koja se građevinama i tvorevinama može provesti, prvenstveno se očituje u zaštiti od buke.

O buci i njenom djelovanju i utjecaju na ljude provedena su ili se još provode istraživanja na temelju kojih je donesena i zakonska regulativa. Prikazat će se samo temeljnice o buci i zaštitnim građevinama i tvorevinama.

Buka se mjeri decibelima dB (A) (decije 1/10, a B(ell) po Aleksandru Grahamu Bellu).

Buka od željezničkoga prometa manje smeta ljudima od cestovne buke. Željeznička buka vršno je veća, ali traje kratko, u vremenu prolaska vlakova po voznom redu. To je otprilike 20 posto od ukupnog vremena.

Cestovna buka vršno je manja, ali zbog kretanja cestovnih vozila bez pravila, ona je gotovo stalna – oko 95 posto ukupnog vremena.

Željeznička buka nastaje od:
– motora,
– kotrljanja kotač – tračnica,
– pojedinih dijelova vozila i tereta,

a to sve ovisno je o:

– vrsti vuče vlakova,
– učestalosti i brzini,
– vremenskim uvjetima (smjer vjetra, snijeg),
– odbijanju i upijanju buke od drugih površina.

Po propisima u Hrvatskoj je dopuštena razina buke stupnjevana u ovisnosti o namjeni prostora od 50 dB (A) po danu i 40 dB (A) po noći za bolnice i slične ustanove, a do 65 dB (A) po danu i 50 dB (A) po noći za poslovne prostore i sl.

Bolni prag za ljudsko uho je 120 dB (A) pri Srednjim frekvencijama zvuka.

Zaštita od buke ostvaruje se:
– smanjenjem buke na izvoru,
– sprječavanjem prijenosa zvuka,
– smanjenjem buke na mjestu prijama.

Smanjenje buke na mjestu nastajanja provodi se :
– izradbom gornjeg ustroja od drobljenog tučenca (tuneli, mostovi, otvorena pruga, kolodvori),
– ugradbom Izolacijskih gradiva u gornji ustroj pruge (tuneli, mostovi),
– oblaganje zidova s gradivom za apsorpciju (tuneli, potporni zidovi, vtjadukti).

Sprječavanje prijenosa buke ostvaruje se zvukobranima. Zvukobrani mogu biti:
– zidni,
– nasipni,
– usječni,
– biljni.

Smanjenje buke na mjestima prijama može se postići:
– izradbom zvučnih barijera ispred stambenih naselja
– poboljšanjem zvučne zaštite u stambenim zgradama.

bukobran
Zidni bukobran

nasipno usječi bukobran
Nasipno usječni bukobran