U proteklim godinama poštanske službe postale su svjesne koliko njihovo poslovanje utječe na okoliš. Sa ciljem da zaštite okoliš, poštanske su se službe uključile u razne ekološke programe, predstavljajući ekološke proizvode koji se izrađuju od recikliranog materijala, vozila na alternativna goriva, itd. Također izdaju se i poštanske marke koje svojim motivima podsječaju njihove korisnike da budu ekološki osvješteni.

SMANJENJE EMISIJE ISPUŠNIH PLINOVA

Smanjenje količine štetih ispušnih plinova koje vozila u transportu pošiljaka ispuštaju, te smanjenje utrošene energije može se postići sa više mjera:
– bolji dizajn poštanske mreže,
– korištenje željezničkog i intermodalnog transporta,
– planiranje ruta,
– obučavanje vozača i nadzor dostave,
– dostavu na užem području obavljati pješice ili biciklom,
– korištenje vozila na alternativna goriva (hibridni pogon, bio dizel, električna vozila).

Premda su se automobili na električni pogon pojavili gotovo istodobno kada i benzinski, oni nisu do danas šire primjenjeni prvenstveno zbog problema s baterijama, odnosno ograničenja radijusa kretanja i brzine. Zbog rastućih ekoloških zahtjeva u urbanim sredinama, te zpok eksplicitnih zahtjeva država da određeni dio voznog parka ima alternativni pogon, povećava se zanimanje za vozila na električni pogon.

električno vozilo

Primjer takvog vozila je tako zvani “The Newton” kojeg od prosinca 2006. testira TNT Express. Riječ je o 7,5 tonskom vozilu pogonjenom sa četiri 278 V baterije. Vozilo može doseći brzinu nešto veću od 80 km/h i sa jednim punjenjem prevaliti put od oko 215 km. Nosivost mu je 4000 kg. Cjena punjenja baterija za jedan tjedan iznosi 25 britanskih funti, a za usporedbu, jedno dizelsko vozilo u jednom tjednu potroši goriva u vrijednosti od 110 britanskih funti.

RECIKLIRANJE
Poštanske službe troše velike količine papira, što za izdavanje svojih časopisa, što za koverte, pakete, poštanske marke i sl. Kako bi se smanjila sječa drva potrebno je koristiti reciklirani papir. Neke poštanske službe počele su koristiti papir koji sadrži više od 80% recilkiranog papira i koji unatoč tome ima dovoljno snažnu bjelinu. Neke službe su se uključile i u akcije pošumljavanja.
Dodatni problem za okoliš kod rada sa papirom predstavlja i tinta kojom se na papir vrši ispis. Alternativa dosadašnjim tintama koje su teško razgradive, jesu tinte na biljnoj bazi, npr. soja.

Dodatna mjera zaštite okoliša odnosi se na same korisnike poštanskih usluga. Bitno je racionalizirati slanje pošiljaka, tj. da se šalje samo onda kada je to potrebni i da se upučuje samo onome kome je to potrebno. Logičan primjer je slanje više računa od jedne tvrtke jednom korisniku u više navrata, umjesto da se dostava izvrši od jednom, a ispis na manjem broju papira.