dizelska lokomotiva
Dizelska lokomotiva

Dizelski motor je 1892. projektirao Rudolf Diesel, a prve probe s dizelskim lokomotivama ubrzo nakon toga. Prvi veliki uspjeh postigao je Leteći Hamburžanin, koji je 1930-ih uspio prijeći udaljenost od Berlina do Hamburga brzinom od 125 km/h. Dizelske lokomotive su 1950-ih i 60-ih preuzele vlast od parnih lokomotiva.

Dizelske lokomotive prave su električne lokomotive koje nose sa sobom vlastitu električnu centralu. Kotačima upravlja elektromotor, a električnom ga strujom opskrbljuje dizelski motor lokomotive.

Količina proizvedene energije u dizelskom motoru ograničena je, pa su vlakovi velikih brzina električni, ali dizelski vlakovi mogu sami sebe opskrbljivati električnom strujom pa im nisu potrebni vanjski vodovi električne struje.
Osim dizelskih električnih vlakova, još su dvije vrste dizelskjh vlakova: dizelski hidraulični i dizelski mehanički vlakovi.

Kod dizelskih hidrauličkih vlakova snaga iz dizelskog motora povezana je s kotačima preko konvertera (pretvarača) sile obrtanja, što je zapravo turbina koju okreće tekućina.

Kod dizelskih mehaničkih vlakova snaga se prenosi od dizelskog motora do kotača zupčanicima i osovinama; to je jedino moguće kod malih lokomotiva.

Dizelske lokomotive mogu biti građene od jednog dijela ili više odvojenih dijelova. Dio A obuhvaća vozačevu kabinu i predvodi vlak. U dijelu B je motor.

Tipična dizelska lokomotiva kod brzih teških vlakova i kod vlakova koji voze preko planina sadrži jedan A dio i šest dijelova B.

Uobičajena maksimalna količina snage nastale u jednoj dizelskoj lokomotivi kreće se od oko 3500-4000 konjskih snaga. U Rusiji postoje lokomotive u kojima je nekoliko dijelova od 3000 konjskih snaga povezano zajedno. Takve lokomotive proizvode 12 000 konjskih snaga.