U Republici Hrvatskoj cestarina se naplaćuje razmjerno dužini korištene dionice i prema pripadajućoj skupini vozila. Na naplatnim postajama HAC-a cestarina se može platiti gotovinom, karticama – AMERICAN EXPRESS, DINERS, MASTER CARD, MAESTRO, VISA, čekovima građana te sredstvima pretplate.

Na autocestama u Republici Hrvatskoj primjenjuju se dva sustava naplate cestarine: otvoreni i zatvoreni sustav naplate. Na cestovnim objektima (most, tunel) te na kraćim dionicama autoceste primjenuje se otvoreni sustav naplate. 

Pri takvom sustavu naplatna postaja je istodobno ulazna i izlazna pa se naplata obavlja odmah, prema naplatnoj skupini vozila. Na autocestama s više ulaza i izlaza primjenjuje se zatvoreni sustav naplate.U zatvorenom sustavu naplate cestarine korisnik na ulazu dobiva naplatnu karticu, na temelju koje se na izlazu naplaćuje cestarina.

NAPLATA CESTARINA

U Republici Hrvatskoj se visina naknade određuje prema slijedećim skupinama vozila: 
kategorije vozila

CJENIK AUTOCESTA:

ZAGREB – SPLIT:
cijena zagreb-split

ZAGREB – LIPOVAC:
cestarina zagreb-lipovac

ZAGREB – GORIČAN:
cestarina zagreb-goričan

ZAGREB – MACELJ:
cestarina zagreb macelj

RUPA – RIJEKA:
cestarina rupa-rijeka

KRČKI MOST:
krčki most

PRETPLATA CESTARINE

Pravne i fizičke osobe, korisnici autocesta i objekata s naplatom, mogu cestarinu plaćati unaprijed, kupovinom:

– PRETPLATNIČKIH KARATA (mjesečne ili godišnje)
– KARNETA (fizičke osobe za I i II skupinu vozila)
– SMART KARTICE
– SEZONSKE SMART KARTICE
– ENC-a (uređaj za beskontaktnu naplatu cestarine)

Pretplatničke karte mogu biti mjesečne ili godišnje, a ostvaruju uštedu putem mogućnosti neograničenog broja vožnji tijekom mjeseca ili godine. Mogu ih kupiti i fizičke i pravne osobe. Vezane su za određeno vozilo i dionicu autoceste, odnosno objekt s naplatom. Za mjesečnu i godišnju pretplatu za I i II skupinu vozila odobrava se 10% popusta.

Za I i II skupinu vozila mjesečna pretplata za uporabu autocesta računa se na način da se iznos cestarine pomnoži s 36, a godišnja da se iznos pomnoži s 360.

Od 01.01.2009. godine prestaju se izdavati mjesečne i godišnje karte za III i IV skupinu vozila, dok izdane mjesečne i godišnje karte ostaju u primjeni do isteka roka na koji su izdane.

Karnetima se cestarina plaća unaprijed za po 25 prolazaka, uz popust od 25%. Mogu ih kupiti samo fizičke osobe i to za vozila I i II skupine, a vezani su za određenu dionicu, odnosno objekt s naplatom. Karneti se moraju iskoristiti u roku od 12 mjeseci od datuma prodaje/kupnje.

Na pretplatničkim kartama i karnetima otisnut je naziv dionice autoceste, odnosno objekta s naplatom, za koji je obavljena pretplata, skupina vozila i datum prodaje/kupnje.

Smart karticom ostvaruje se popust od 10%. Smart kartica nema vremenskog ograničenja korištenja i nije vezana za određeno vozilo i dionicu. Minimalni iznos uplate je 100 kuna a može se višekratno nadopunjavati na željeni iznos. Mogu je kupiti i fizičke i pravne osobe.

Sezonskom smart karticom 
ostvaruje se popust od 23,5 % ali samo u razdoblju od 01.11. tekuće godine do 31.03. sljedeće godine. Vezana je za određenu skupinu vozila. Mogu je kupiti i fizičke i pravne osobe.Da bi pravne i fizičke osobe ostvarile uštedu od 23,5% trebaju  uplatiti minimalni iznos po jednoj smart kartici.

skupina
vozila

BRUTO
cestarina kn

popust
23,50%

minimalna
uplata kn

PRAVNA
OSOBA

I

3.920,00

921,20

2.998,80

II

6.535,00

1.535,72

4.999,28

FIZIČKA
OSOBA

I

1.568,00

368,48

1.199,52

II

2.483,00

583,50

1.899,50

U razdoblju od 01.04. do 31.10. koristi se kao smart kartica s popustom od 10% ograničena na skupinu vozila za koju je izvršena sezonska pretplata.

ENC-om ostvaruje se popust od 10%. Vezana je na određenu skupinu vozila ali nije vezan na određenu dionicu autoceste odnosno objekt s naplatom cestarine. Minimalni iznos uplate je 100 kuna a može se višekratno nadopunjavati na željeni iznos. ENC nema vremenskog ograničenja korištenja.

Trenutno ENC mogu kupiti fizičke i pravne osobe samo za I skupinu vozila.

Pretplatu je moguće platiti gotovinom, kreditnim karticama (American express, Diners, Visa, Mastercard, Maestro), čekovima građana te virmanskim uplatama. Plaćanje obročnom otplatom do šest (6) rata moguće je samo kreditnim karticama American express i Diners.

Pretplata se može izvršiti na ovim lokacijama:

Telefon
Uprava Sektora za naplatu cestarine,
Širolina 4, Zagreb, soba 26,
01-4694 -702
LUČKO, Jadranska avenija 601-6504-812
N.P. KRČKI MOST051-655-055
N.P. RUPA051-706-509
N.P. BREGANA01-3444-007
N.P. OGULIN047-819-644
N.P. GOSPIĆ053-653-619
N.P. ZADAR-ISTOK023-206-833
N.P. DUGOPOLJE021-707-637
N.P. IVANJA REKA01-2789-177
N.P. SLAVOSNKI BROD035-213-003
N.P. SVETA HELENA01-6504-869
N.P. VARAŽDIN040-379-535
N.P. ŠIBENIK021-707-531
N.P. ŠESTANOVAC021/707-688


Poštom uz povratnicu

OSLOBOĐENJE PLAĆANJE CESTARINE 

Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta i cestarinu za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, propisano je dopunama Zakona o javnim cestama kojeg je  Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006.

Pravo na besplatnu cestarinu može se ostvariti samo ako je osobni automobil označen naljepnicom i ako se u osobnom automobilu nalazi osoba kojoj je izdana potvrda, a postupak i način ostvarivanja ovih prava detaljno su propisani u dva pravilnika koje je donio ministar mora, turizma, prometa i razvitka i koji su upućeni na objavu u Narodne novine, a primjenjuju se od 1. siječnja 2007.

Postupak za izdavanje naljepnice i potvrde/smart kartice započinje predajom pisanog zahtjeva Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Zagreb, Prisavlje 14, uz dostavu dokaza o određenom postotku tjelesnog oštećenja.

Osoba s invaliditetom će rješenje koje joj je izdalo Ministarstvo dati na uvid djelatnicima stanice za tehnički pregled pri postupku registracije vozila,  odnosno Hrvatskim autocestama d.o.o. kako bi ostvarila pravo na naljepnicu odnosno potvrdu/smart karticu.

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanjem potvrde/smart kartice odnosno naljepnice, osobe s invaliditetom plaćaju upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna. Naknada za izdavanje naljepnice je 17,00 kuna, a za potvrde/smart kartice 20,00 kuna kod osobnog preuzimanja, odnosno 37,50 kuna kod dostave poštom.

Novost u odnosu na sada važeću potvrdu/smart karticu je obvezna fotografija osobe s invaliditetom na prednjoj strani te ime i prezime osobe s invaliditetom.

Utvrđen je rok od 6 mjeseci u kojem će se zamijeniti do sada važeće potvrde/smart kartice. Iznimno, za osobe s invaliditetom koje su ostvarile pravo temeljem do sada izdanih smart kartica za 2 i više osobnih vozila, rok za zamjenu je 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Dopunama Zakona o javnim cestama propisana je novčana kazna od 2.000,00 do 5.000,00 kuna za prekršaj vlasnika osobnog automobila ukoliko je njegovo vozilo bez plaćene cestarine sudjelovalo u prometu autocestom ili cestovnim objektom pod naplatom, a vlasnik ne ispunjava uvjete propisane Zakona.

smart kartica

UPUTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PROPISANIH ODREDBAMA
ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2006. godine donio je Zakon o dopuni Zakona o javnim cestama („Narodne novine“ broj 138/06.) kojim je propisano da osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 62. stavka 1. i cestarinu iz članka 62. stavka 2. Zakona, za jedan osobni automobil u svom vlasništvu.

Istim Zakonom, propisano je da se pravo neplaćanja cestarine može ostvariti samo ako je osobni automobil označen naljepnicom izdanom prema odredbama propisa iz članka 63. a stavka 2. Zakona i ako se u osobnom automobilu nalazi osoba kojoj je izdana potvrda prema odredbama članka 63. a stavka 2. ovoga Zakona.

Pravilnikom o postupku  i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine propisan je postupak i način ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) kao i oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl), (u daljnjem tekstu: cestarina).

Predmetnim Pravilnikom na jasan način propisana je nadležnost za izdavanje naljepnice za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila, koje poslove će obavljati ovlaštena stručna organizacija sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.

Također, jasno je propisana nadležnost Hrvatskih autocesta d.o.o. za izdavanje potvrde/smart kartice za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično).

Postupak za izdavanje gore navedene naljepnice i potvrde/smart kartice započinje predajom pisanog zahtjeva Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Zagreb, Prisavlje 14, uz dostavu dokaza o određenom postotku tjelesnog oštećenja.

Osoba s invaliditetom rješenje koje joj je izdalo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, daje na uvid djelatnicima stanice za tehnički pregled pri postupku registracije vozila, odnosno Hrvatskim autocestama d.o.o. kako bi ostvarila pravo na naljepnicu odnosno potvrdu/smart karticu.
U tekstu Pravilnika decidirano je navedeno da navedena prava vrijede samo za jedan osobni automobil koji mora biti u vlasništvu osobe s invaliditetom i da se ta prava mogu koristiti samo u jednoj kalendarskoj godini. Također je propisano da se citirana prava mogu koristiti samo ako osobnim automobilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u osobnom automobilu.

Zlouporaba korištenja naljepnice i potvrde/smart kartice ima za posljedicu postupke kojima se utvrđuje odgovornost prekršiteljima.
Sastavni dio Pravilnika su i crteži: naljepnice i potvrde/smart kartice.

Naknada za izdavanje naljepnice je 17,00 kuna, a za potvrde/smart kartice 20,00 kuna kod osobnog preuzimanja odnosno 37,50 kuna kod dostave poštom.

I ovlaštena stručna organizacija i Hrvatske autoceste d.o.o. dužne su voditi upisnik o izdanim naljepnica odnosno potvrdama/smart karticama te jednom mjesečno dostavljati podatke Ministarstvu. Novost u odnosu na sada važeću potvrdu/smart karticu je obvezna fotografija osobe s invaliditetom na prednjoj strani te ime i prezime osobe s invaliditetom.

U prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika utvrđen je rok od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika u kojem će se zamijeniti do sada važeće potvrde/smart kartice. Iznimno, za osobe s invaliditetom koje su ostvarile pravo temeljem do sada izdanih smart kartica za 2 i više osobnih vozila, rok za zamjenu je 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Osoba s invaliditetom uz pisani zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, prilaže:

  1. presliku prometne dozvole i knjižice vozila, iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila,
  2. rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
  3. rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
  4. rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Ukoliko se iz gore navedenih rješenja ne može utvrditi  da se radi o tjelesnom oštećenju od 60% i više, koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta, osoba s invaliditetom dužna je uz zahtjev priložiti:

  1. nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
  2. nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili po Odluci potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotaka oštećenja donjih ekstremiteta ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Nakon provedenog postupka, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o javnim cestama i Pravilnikom, Ministarstvo donosi rješenje kojim se utvrđuje osobi s invaliditetom pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine.

rješenje ministarstva
Rješenje ministarstva, (kliknite na sliku za uvećanje) 

Osoba s invaliditetom dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni koja  utječe na ostvarivanje prava iz ovoga Pravilnika u roku od 15 dana, od dana nastanka promjene.

Ukoliko se prilikom postupka tehničkog pregleda utvrdi da je osobni automobil označen naljepnicom, a vlasnik nema pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade, stanica za tehnički pregled dužna je ukloniti naljepnicu te o tome obavijestiti Ministarstvo.

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanjem potvrde/smart kartice odnosno naljepnice, osobe s invaliditetom plaćaju upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kuna po tarifi broj 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05 i 153/05).

Člankom 75a. Zakona o dopunama Zakona o javnim cestama propisana je novčana kazna od 2.000,00 do 5.000,00 kuna za prekršaj vlasnika osobnog automobila ukoliko je njegovo vozilo bez plaćene cestarine sudjelovalo u prometu autocestom ili cestovnim objektom pod naplatom, a vlasnik ne ispunjava uvjete propisane člancima 63a. i 63b. istoga Zakona. 

BESPLATNO KORIŠTENJE KRČKOG MOSTA

Mjesto izdavanja

  • Naplatna postaja Krčki most

Broj telefona kontakt osoba: 051/655 050
Potrebni dokumenti

  • ispunjen (za pravne osobe i ovjeren) Zahtjev za izdavanje Potvrde – dobije se na mjestu izdavanja
  • kopija prometne dozvole (original na uvid)

SMART KARTICA 

Hrvatske autoceste d.o.o. su od 27. lipnja 2005. godine uvele u primjenu SMART KARTICU BEZ OGRANIČENJA, što znači da je može koristiti svaki donositelj na naplatnu postaju, bez obzira na skupinu vozila.

SMART kartica je pretplatna kartica koja svim korisnicima omogućuje jednostavnije i brže plaćanje cestarine, nudi pretplatu u različitim iznosima (od 100,00 kn naviše) prema željama i potrebama korisnika, nema vremenskih ograničenja u njenom korištenju, a iznos pretplate na SMART kartici može se prema želji korisnika višekratno nadopunjavati na željeni iznos.

SMART karticom se plaća cestarina na naplatnoj postaji na izlazu sa autoceste, uručenjem blagajniku.
SMART KARTICE zajedno s karticom dobivenom iz automata pri ulasku na autocestu.

HAC SMART kartica može se koristiti kao elektronski medij za plaćanje cestarine na slijedećim autocestama: autocesta “Zagreb-Split”, autocesta “Zagreb-Rijeka”, autocesta “Bregana-Zagreb-Županja”, autocesta “Zagreb-Varaždin-Goričan”, naplatna postaja “Krčki most” i autocesta “Rupa-Rijeka”.

Nabavna cijena SMART kartice (medija) iznosi 20,00 kuna i plaća se prilikom prve kupnje, te se u računu iskazuje kao posebna stavka odvojena od iznosa pretplate. SMART karticu se može preuzeti nakon uplate željenog iznosa i punjenja. SMART KARTICA može se platiti gotovinom, općom uplatnicom, ili preko žiro računa.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA SEZONSKE SMART KARTICE

1. Definicije

1.1. “HAC” – znači društvo HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje,  građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb.

1.2. “Opći uvjeti” – znači Opći uvjeti poslovanja HAC-a d.o.o. za  HAC SMART sezonske kartice.

1.3. “HAC SMART sezonska kartica” – znači kartica na donosioca koju je HAC izdao Korisniku navedenom u pristupnici za koga HAC vodi Pretplatni račun ili Pretplatne račune za određenu Skupinu vozila a predstavlja elektronički medij za plaćanje cestarine.

1.4. “Naplatno mjesto” – znači naplatnu postaju za uporabu autoceste  i/ili cestovnog objekta s naplatom za koje se odobrava plaćanje HAC SMART sezonskom karticom.

1.5. “Korisnik” – znači punoljetna fizička osoba, pravna osoba ili  obrtnik za koju HAC vodi pretplatni račun ili račune na svom centralnom serveru  naplate cestarine a koji komunicira sa svim naplatnim mjestima na kojima se  cestarina plaća HAC SMART sezonskom karticom.

1.6. “Elektronički sustav plaćanja cestarine” – znači sustav kojim HAC vodi za Korisnika Pretplatni račun na centralnom serveru naplate cestarine  koji komunicira sa svim naplatnim mjestima na kojima se cestarina plaća HAC  SMART sezonskom karticom. Na centralnom serveru evidentira se svaka uplata i potrošeni  iznos prema relaciji korištenja autoceste. Svi podaci na centralnom serveru vode se u bruto iznosu bez obračunatog popusta, a sustav omogućava po svakom Pretplatnom računu kreiranje izvoda transakcija.

1.7. “Prihvatljivo stanje računa” – znači svako stanje računa Pretplate  iskazano u bruto iznosu na centralnom serveru koje je veće od nula.

1.8. “Cestarina” – znači iznos utvrđen važećom odlukom HAC-a o visini  cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata  s naplatom prema važećem cjeniku, kao i, u odnosu na dionice autoceste i cestovne  objekte s naplatom kojima upravlja drugi upravitelj, iznos utvrđen odlukom  drugog upravitelja o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu  autocesta i cestovnih objekata s naplatom prema važećem cjeniku toga upravitelja.  Cestarina uključuje porez na dodanu vrijednost.

1.9. “Pretplata cestarine” – znači unaprijed naplaćenu cestarinu s popustom 23,5% koja se uplaćuje na pretplatni račun prilikom izdavanja HAC  SMART sezonske kartice kao i svaka doplata pretplatnog računa u svrhu budućeg korištenja  HAC SMART sezonske kartice sve u minimalnom iznosu iz članka 4.6 Općih uvjeta. Pretplata cestarine  i doplata Pretplatnog računa na Pretplatnom računu vodi se u iznosu brutocestarine.

1.10. “Interoperabilni sustav plaćanja” – znači da se HAC SMART sezonsku  karticu koju je izdao HAC prihvaća kao elektronički medij za plaćanje na naplatnim  mjestima Autoceste “Rijeka-Zagreb”.

1.11. “Donositelj” znači svaku osobu koja s HAC SMART sezonskom karticom plaća  cestarinu.

1.12. “Razdoblje sezonske preplate”  znači period od 01. studenog tekuće godine do 31. ožujka slijedeće godine.

1.13. “Pretplatni račun”  znači račun koji HAC vodi za Korisnika na centralnom serveru naplate cestarine  koji komunicira sa svim naplatnim mjestima na kojima se cestarina plaća HAC  SMART sezonskom karticom a koji se račun vodi za vozila koja su razvrstana u istu Skupinu vozila.

1.14. “Skupina vozila”  znači vozila razvrstana u određenu skupinu sukladno Odluci HAC-a o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta i cestovnih objekata s naplatom.

1.15. ” Opći uvjeti za HAC SMART kartice” – znači Opći uvjeti poslovanja HAC-a d.o.o. za  HAC SMART kartice.

2. Izdavanje kartice 

2.1. Korisnikom kartice može postati svaka pravna osoba, obrtnik ili fizička osoba koja potpiše pristupnicu kojom traži izdavanje HAC SMART sezonske kartice, te dostavi  HAC-u svu dokumentaciju navedenu u pristupnici.

2.2. O izdavanju kartice odlučuje HAC prema vlastitoj procjeni te ima pravo  odbiti pristupnicu, a svoju odluku nije dužan obrazložiti.

2.3. Ukoliko HAC pozitivno riješi pristupnicu izdati će Korisniku HAC SMART sezonsku karticu. Dostava izdane HAC SMART sezonske kartice vrši se Korisniku osobno ili preporučenom  poštom.

2.4. Danom potpisa pristupnice Korisnik prihvaća prava i obveze iz Općih uvjeta te Općih uvjeta za HAC SMART kartice u slučaju konvertiranja Preplate cestarine sukladno članku 4.12. Općih uvjeta.

2.5. Danom dostave HAC SMART sezonske kartice smatra se da je zaključen ugovor o upotrebi  i korištenju HAC SMART sezonske kartice i od toga dana nastaje ugovorni odnos između  HAC-a i Korisnika.

2.6. Korisnik je dužan pisanim putem, bez odgađanja izvijestiti HAC o svakoj  promjeni podataka kod Korisnika kao i eventualnu promjenu adrese odgovorne  osobe i ostalih podataka iz pristupnice za izdavanje HAC SMART sezonske kartice.

3. Opća odgovornost korisnika i HAC-a

3.1. Korisnik odgovara za troškove učinjene HAC SMART karticom cjelokupnom  svojom imovinom.

3.2. Korisnik je dužan upoznati svakog Donositelja kome predaje HAC SMART sezonske  kartice s Općim uvjetima. Korisnik odgovara HAC-u ukoliko bi Korisnik ili Donositelj  HAC SMART sezonske kartice postupio suprotno Općim uvjetima, te se obvezuje HAC-u snositi sve tako nastale troškove.

3.3. U slučaju prekida rada Elektroničkog sustava plaćanja cestarine, HAC  će osposobiti sustav za rad u najkraćem mogućem roku. HAC ne odgovara za eventualnu  štetu koju može pretrpjeti Korisnik zbog nemogućnosti korištenja HAC SMART sezonske kartice u slučaju prekida rada Elektroničkog sustava plaćanja cestarine. HAC  ne odgovara Korisniku za rada Interoperabilnog sustava plaćanja cestarine i  rad drugog upravitelja. U slučaju izvanrednog događaja i tehničke nemogućnosti prihvaćanja HAC SMART sezonske kartice,  Korisnik prihvaća na Naplatnom mjestu dati osobne podatke i potpisati izjavu na temelju koje će se naknadno teretiti njegov Pretplatnički račun.

3.4. HAC jamči Korisniku diskreciju i povjerljivost svih podataka koji se  odnose na uplatu i potrošeni iznos Elektroničkom sustavu plaćanja cestarine  sukladno kodeksu profesionalne etike u poslovnom odnosu.

4. Korištenje kartice i pretplata 

4.1. HAC SMART sezonska kartica se izdaje na neodređeno vrijeme a ista se kao elektronički medij za plaćanje cestarine može koristiti u Razdoblju sezonske preplate i to za Skupinu vozila za koju HAC SMART sezonska kartica izdata i za koju se vodi odgovarajući Pretplatnički račun. HAC SMART sezonska kartica se kao elektronički medij za plaćanje cestarine za Skupinu vozila za koju HAC SMART sezonska kartica izdata može koristiti i van Razdoblja sezonske preplate sukladno članku 4.12. ovih Općih uvjeta.

4.2. HAC ima pravo vremenski ograničiti ili oduzeti HAC SMART sezonsku karticu, a svoju  odluku nije dužan obrazložiti.

4.3. Korisnik može otkazati korištenje HAC SMART sezonske kartice, pisanom obavijesti bez obrazloženja. U navedenom slučaju iznos neiskorištene pretplate umanjen  za troškove za koje odgovara Korisnik HAC je dužan vratiti Korisniku u roku  od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o otkazu.

4.4. Prilikom otkaza, isteka vremena na koje je trajanje kartice ograničeno  ili oduzimanja HAC SMART sezonske kartice, Korisnik je dužan HAC SMART sezonske kartice prerezati  i odmah vratiti HAC-u osobno ili preporučenom poštom. Korisnik snosi sve eventualne troškove oduzimanja HAC SMART sezonske kartice.

4.5. HAC SMART sezonska kartica može se koristiti kao elektronski medij za plaćanje  cestarine na sljedećim autocestama: autocesta “Zagreb-Split”, autocesta “Zagreb-Rijeka”,  autocesta “Bregana-Zagreb-Županja”, autocesta “Zagreb-Varaždin-Goričan”,  naplatna postaja “Krčki most” i autocesta “Rupa-Rijeka”.

4.6. Minimalni iznos Pretplate cestarine po HAC SMART sezonskoj kartici određuje HAC. Visina minimalnog iznosa je promjenljiva i može se naknadno smanjiti ili povećati. Korisnik je prilikom izdavanja svake HAC SMART sezonske kartice dužan uplatiti Minimalni iznos Pretplate, bez obzira da li je za jedan Pretplatni račun izdata jedna ili više HAC SMART sezonskih kartica.

4.7. Za jedan Pretplatni račun fizičkim osobama, pravnim osobama i obrtnicima  može se izdati više HAC SMART sezonskih kartica. Svaki Korisnik fizička osoba, pravna  osoba ili obrtnik može imati više Pretplatnih računa od kojih se za svaki može  izdati jedna ili više HAC SMART sezonskih kartica.

4.8. Trošak izdavanja HAC SMART kartice određuje HAC. Navedeni iznos naplaćuje  se po kartici samo prilikom prve kupnje HAC SMART sezonske kartice ili u slučaju gubitka  HAC SMART sezonske kartice, kada se Korisniku izdaje zamjenska kartica. Doplate Pretplatnog računa su moguće samo na ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a. Sve informacije o Pretplati cestarine HAC SMART sezonskom karticom dostupne su na besplatnom telefonu  0800-0422 i na www.hac.hr 
.
4.9. HAC Korisniku u trenutku kupnje HAC SMART sezonske kartice ili doplate Pretplatnog  računa odmah ispostavlja račun koji iskazuje cijenu cestarine na sljedeći način:  iznos cestarine, iznos popusta, iznos s obračunatim popustom iz kojeg se preračunatom  stopom iskazuje PDV, odnosno naknada. Korisniku se prilikom korištenja HAC  SMART kartice na Naplatnom mjestu obračunava cijena usluge prema relaciji korištenja  autoceste i izdaje potvrda iz PC blagajne. Na potvrdi se cijena usluge iskazuje  bez popusta. Dužnost je Korisnika odnosno Donositelja HAC SMART sezonske kartice da  svaku potvrdu iz PC blagajne provjeri na Naplatnom mjestu. Sve eventualne neispravnosti  uočene na potvrdi iz PC blagajne Korisnik, odnosno Donositelj HAC SMART sezonske kartice rješava neposredno na Naplatnom mjestu. Ukoliko Korisnik odnosno Donositelj  napusti Naplatno mjesto bez reklamacije, smatra se da Korisnik nema prigovora  na izdanu potvrdu iz PC blagajne. Primjerak potvrde iz PC blagajne Korisnik  zadržava za sebe i služi mu kao kontrola učinjenih troškova jer uz izvod izvršenih  transakcija neće biti dostavljene izdane potvrde iz PC blagajne.

4.10. HAC SMART sezonska kartica može se koristiti odmah za plaćanje  cestarine nakon izvršene doplate Pretplatnog računa na autocestama kojima upravlja  HAC i to u iznosu minimalno jedne Preplate cestarine  utvrđene u točki 4.6.

4.11. HAC će na pismeni zahtjev Korisnika dostavljen do petnaestog dana tekućeg  mjeseca dostaviti Korisniku izvod izvršenih transakcija po računu za prethodni  mjesec.

4.12. U slučaju da u trenutku isteka Razdoblja sezonske preplate na Pretplatničkom računu postoji iznos neiskorištene Pretplate cestarine, navedeni iznos se na dan 01.04. tekuće godine pretvara u pretplatu cestarine s 10% popusta i to preračunom neiskorištenog dijela Pretplate cestarine u neto novčanu uplatu koja se dijeli s indeksom  0,9 ( saldo Pretplate cestarine x 0,765 / 0,9). Navedeni iznos pretvorene Preplate cestarine Korisnik HAC SMART sezonske kartice pristaje koristiti uz odgovarajuću primjenu Općih uvjeta za HAC SMART kartice. U periodu koji nije Razdoblje sezonske preplate HAC SMART sezonskom karticom mogu se služiti Korisnici samo za Skupinu vozila za koju je kartica izdana.

4.13. U slučaju da u trenutku početka Razdoblja sezonske preplate na Pretplatničkom računu postoji iznos neiskorištene pretplate cestarine, navedeni iznos se danom 01.11. tekuće godine pretvara u Pretplatu cestarine i to preračunom neiskorištenog dijela pretplate cestarine u neto novčanu uplatu koja se dijeli s indeksom 0, 765 ( saldo pretplate cestarine x 0,9 / 0,765). Navedeni iznos Korisnik HAC SMART sezonske kartice pristaje koristiti sukladno ovim Općim uvjetima .

5. Odgovornost korisnika

5.1. HAC SMART sezonska kartica je vlasništvo HAC-a te se koristi uz njegovu suglasnost.  Korisnik odgovara za svaku neovlaštenu ili nezakonitu uporabu HAC SMART sezonske kartice. Na zahtjev osoblja Naplatnog mjesta Donositelj HAC SMART sezonske kartice je dužan dati  na uvid osobnu iskaznicu ili putovnicu. HAC može ali nije dužan utvrđivati  identitet Donositelja.

5.2. U slučaju gubitka ili krađe HAC SMART kartice, Korisnik je dužan o tome  pismeno obavijestiti HAC najbržim putem (brzojav, e-mail, telefaks i sl.).

5.3. Korisnik HAC SMART sezonske kartice je dužan voditi računa da prilikom korištenja  HAC SMART sezonske kartice na Pretplatnom računu postoji pokriće za uporabu HAC SMART sezonske  kartice. Korisnik HAC SMART sezonske kartice obvezuje koristiti HAC SMART sezonsku karticu za Skupinu vozila za koju je kartica izdana, te u slučaju nepodudaranja vozila sa Skupinom vozila za koju je HAC SMART sezonska kartica izdana, Korisnik je dužan odmah platiti Cestarinu na Naplatnom mjestu. Ukoliko se pregledom transakcija na automatskim prolazima utvrdi nepodudaranje Skupine vozila za koju je HAC SMART sezonska kartica izdata i vozila, Korisnik prihvaća da se HAC SMART sezonska kartica stavi na “stop listu” i onemogući njeno korištenje.

5.4. Korisnik je dužan naknaditi HAC-u sve troškove nastale uporabom kartice  u slučaju krađe ili gubitka kartice do trenutka kada HAC primi obavijest sukladno  članku 5.2 Općih uvjeta kao i uplatiti na pretplatni račun iznos nedozvoljenog prekoračenja u roku od 30 dana od dana prekoračenja, u  protivnom HAC dostavlja Korisniku opomenu pred tužbu i pokreće postupak naplate  potraživanja. Pod pojmom nedozvoljenog prekoračenja smatra se svako stanje  računa manje od Prihvatljivog stanja računa. Smatra se da je dug podmiren kada  doznaka stigne na račun HAC-a.

5.5 Korisnik je suglasan da se u Interoperabilnom sustavu plaćanja cestarine  na svim navedenim autocestama korištenje HAC SMART kartice koje je ispod Prihvatljivog  stanja računa onemogući stavljanjem HAC SMART sezonske kartice na “stop listu”.

5.6 Korisnik je odgovoran za svako mehaničko oštećenje HAC SMART sezonske kartice zbog  kojeg se ista ne može koristiti u Elektroničkom sustavu plaćanja cestarine  i Interoperabilnom sustavu plaćanja, kao i za gubitak ili krađu HAC SMART sezonske kartice  te je dužan platiti trošak izdavanja zamjenske kartice u iznosu koji određuje  HAC.

5.7. Primitkom pisane prijave gubitka ili krađe HAC SMART sezonske kartice HAC će blokirati  korištenje izgubljene kartice, a Korisniku će izdati zamjensku karticu.

6. Završne odredbe 

6.1. Radi zaštite svog poslovanja ili iz drugih opravdanih razloga HAC može  promijeniti Opće uvjete o čemu će Korisnik biti obaviješten pisanim putem.

7. Nadležnost

7.1. U slučaju spora mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

ENC – ELEKTRONIČKA NAPLATA CESTARINE

Elektronska naplate cestarine je metoda bez kontaktne naplate. Transakcija je automatska između vozila opremljenog baterijski napajanim transponderom i posebnim komunikacijskim sustavom kratkog dometa (DSRC) sa antenom smještenom na naplatnoj stazi.

enc transponder
ENC transponder

stolna antena
Stolna antena 

Na čeonim postajama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za automatsku elektroničku naplatu. Na malim bočnim postajama su mješoviti prolazi na kojima se ENC čita pomoću antene, a na istim je omogućeno plaćanje i ostalim sredstvima plaćanja. Na stazama gdje nema montirane vanjske antene na nadstrešnici na stol blagajnika smještena je stolna antena kojom blagajnik ručno očita/kodira ENC. Stolna antena je kompaktne izvedbe namijenjene stolnoj upotrebi u zatvorenim prostorima.

elektronička naplata cestarine

Elektronička naplata cestarine

Kupovina uređaja
Korisnikom ENC uređaja može postati svaka pravna ili fizička osoba, koja potpiše pristupnicu i plati naknadu za ENC uređaj, potvrdi primitak istog potpisom, te dostavi HAC-u svu dokumentaciju navedenu u pristupnici. Potrebnu pristupnicu moguće je podići na prodajnim mjestima HAC-a koja su objavljena na službenim Internet stranicama.

Danom potpisa pristupnice Korisnik prihvaća prava i obveze iz Općih uvjeta ENC, a danom predaje ENC uređaja smatra se da je zaključen ugovor o HAC elektroničkoj naplati cestarine i od toga dana nastaje ugovorni odnos između HAC-a i Korisnika.

Korisnik postaje vlasnik ENC uređaja uz naknadu čiji je iznos određen važećom odlukom HAC-a na dan zaključenja ugovora i koja je sastavni dio Općih uvjeta ENC. Korisnik prilikom preuzimanja za ENC uređaj s nosačem plaća naknadu u iznosu od 122,00 kn te uplaćuje Pretplatu cestarine za svaki kupljeni ENC uređaj. Minimalni iznos pri jednokratnoj uplati pretplate za ENC s obračunatim popustom od 10% je u iznosu od 90,00 kn što predstavlja bruto iznos cestarine od 100,00 kn na pretplatnom računu korisnika.

Korištenje uređaja 

Korisnik je ovlašten koristiti ENC uređaj za naplatu cestarine bez vremenskog ograničenja.
ENC uređaj može se koristiti kao elektronički medij za plaćanje cestarine na sljedećim autocestama: autocesta “Zagreb-Split”, autocesta “Zagreb-Rijeka”, autocesta “Bregana-Zagreb-Lipovac”, autocesta “Zagreb-Varaždin-Goričan”, naplatna postaja “Krčki most” i autocesta “Rupa-Rijeka”.

Korisnik ENC uređaja može jedan ENC uređaj koristiti za više vozila odgovarajuće kategorije. U slučaju da Korisnik želi ENC uređaj koristiti za više vozila dužan je prilikom kupnje ENC uređaja kupiti i odgovarajući broj nosača za svako vozilo po cijeni utvrđenoj u odluci HAC-a iz Općih uvjeta ENC-a.

Korisnik je dužan ENC uređaj koristiti samo za naplatu cestarine za onu kategoriju vozila koja je navedena u račun-otpremnici. Ukoliko se ENC uređaj koristi za naplatu cestarine veće kategorije vozila korisniku će HAC naplatiti razliku do punog iznosa cestarine bez popusta za tu kategoriju vozila, također HAC neće nadoknaditi preplaćeni iznos cestarine ukoliko se ENC uređaj koristi za plaćanje cestarine za vozilo niže kategorije.
Ukoliko se ENC uređaj više od tri puta uporabi za plaćanje cestarine za veću kategoriju vozila od one za koju je odgovarajući ENC uređaj evidentiran HAC je ovlašten raskinuti ugovor.

Ulaz na autocestu 

Trake na malim naplatnim postajama opremljene ENC-om su hibridne trake. Kada ulaznoj hibridnoj traci priđe vozilo opremljeno ENC uređajem antena na nadstrešnici detektira ENC uređaj te na njega zapisuje potrebne podatke (vrijeme ulaska na autocestu i ulazna postaja). Davač kartica ne izdaje magnetsku karticu, a ako je magnetska kartica već pripremljena sprema se u poseban spremnik Kad ulaznoj hibridnoj traci priđe vozilo koje nije opremljeno s ENC uređajem ili zbog neutvrđenog razloga antena na nadstrešnici ne detektira ENC, karticu će izdati davač kartica na koju se zapisuju podaci koji bi se inače zapisali na ENC uređaj.

Plaćanje cestarine 

Naplata cestarine vozila je tipa STOP AND GO.
Kada se vozilo opremljeno ENC uređajem približava izlaznoj hibridnoj traci koja je opremljena ENC sustavom antena na nadstrešnici detektira prisutni ENC uređaj, čita pohranjene podatke, te ako je komunikacija uspješna, na display-u se prikazuje kategorija vozila, iznos cestarine, sredstvo plaćanja te preostalo stanje na računu, brklja se diže i vozilo napušta izlazni trak.

Kada se približava vozilo opremljeno ENC uređajem, a ostvaruje pravo na besplatan prolaz, blagajnik bira ispravnu kategoriju vozila, vozilo opremljeno ENC uređajem se približava izlaznoj brklji ENC antena ga čita te se blagajniku na ekranu pojavljuje prozor za potvrdu registarske oznake. Kada blagajnik odabere i potvrdi registarsku oznaku brklja se podiže i vozilo napušta izlaznu stazu (ako je ENC ispravan). Na ekranu blagajne se prikazuje ulazna postaja, cijena (0,00 Kn) i poruka VOZILO HAC ( policija, invalidi…).

U slučaju kad se izlaznoj hibridnoj traci približava vozilo koje nije opremljeno OBU uređajem naplata cestarine će se izvršiti nekim od sredstava plaćanja.

Ako se ENC ne može očitati odnosno vanjska antena ne prepoznaje ENC uređaj korisnik ga predaje blagajniku tada se podaci sa ENC-a (identifikacijski broj) unose ručno.

Ako se na ekranu pojavi poruka u crnoj listi to znači da je ENC na crnoj listi te je s njim nemoguće ostvariti prolaz. U tom slučaju blagajnik mora od korisnika zatražiti drugo sredstvo plaćanja.

Ako se na ekranu pojavi poruka neispravan ENC to znači da je ENC neispravan ili mu je istekao rok važenja te je s njim nemoguće ostvariti prolaz. U tom slučaju blagajnik mora od korisnika zatražiti drugo sredstvo plaćanja.

Ako korisnik dođe s ENC-om na kojem nije upisana ulazna postaja na ekranu se pojavljuje prozor za unos ulazne postaje. U tom slučaju blagajnik postupa u skladu s pravilnikom za obavljanje naplate cestarine.
Kod plaćanja OBU-om potvrda prolaska izdaje se isključivo na zahtjev kupca, pritiskom na tipkalo na naplatnoj kućici ili se traži od blagajnika na malim naplatnim postajama.

Plaćanje cestarine na automatskim prolazima

Kada se vozilo opremljeno ENC uređajem približava izlaznoj automatskoj traci koja je opremljena ENC sustavom antena na nadstrešnici detektira prisutni ENC uređaj, čita pohranjene podatke, te ako je komunikacija uspješna, na display-u se prikazuje kategorija vozila, iznos cestarine, sredstvo plaćanja te preostalo stanje na računu, brklja se diže i vozilo napušta izlazni trak.

U slučaju kad se izlaznoj automatskoj traci približava vozilo koje nije opremljeno ENC uređajem ili se ENC ne može očitati odnosno vanjska antena ne prepoznaje ENC uređaj korisnik pritiskom na tipkalo poziva voditelja smjene te se cestarina naplaćuje nekim od sredstava plaćanja.

Nadoplata i provjera stanja na računu 

Za jedan Pretplatni račun fizičkim osobama, pravnim osobama i obrtnicima može se izdati više ENC uređaja. Svaki Korisnik fizička osoba, pravna osoba ili obrtnik može imati više pretplatnih računa od kojih se za svaki može izdati jedan ili više ENC uređaja. Nadoplate Pretplatnog računa su moguće samo na ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a.

Nadoplatu pretplatnog računa moguće je izvršiti putem narudžbenice (virmanski) ili gotovinom i to jednokratno MAESTRO i MASTERCARD karticama te obročno od 1-6 rata putem AMEX i DINERS kartica.

HAC Korisniku u trenutku kupnje ENC uređaja i uplate ili nadoplate Pretplatnog računa odmah ispostavlja račun koji iskazuje iznos naknade za ENC uređaj uvećan za PDV, i/ili iznos cestarine na sljedeći način: iznos cestarine, iznos popusta, iznos s obračunatim popustom iz kojeg se preračunatom stopom iskazuje PDV, odnosno naknada. Korisniku se prilikom korištenja ENC uređaja na Naplatnom mjestu obračunava cijena usluge prema relaciji korištenja autoceste.

Stanje pretplatnog računa trenutno je moguće provjeriti na besplatnom telefonu 0800-0422 ili na ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a.

U svrhu pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima te koristeći najnovije tehnologije Hrvatske autoceste d.o.o. razvijaju “Portal Naplate cestarine HAC-a” gdje će korisnici korištenjem interneta moći pregledati stanje pretplatnih računa i korištene dionice plaćene putem pretplatnih proizvoda te postaviti parametre načina obavješćivanja o učinjenim troškovima pretplatnih proizvoda. Također planira se uvođenje SMS usluge nadoplate pretplatnog računa gdje će korisniku slanjem SMS poruke putem mobilnog uređaja biti omogućene dvije vrste usluge:

– nadoplata pretplatnog računa
– provjera stanja pretplatnog računa

Brzina implementacije ove usluge ovisi o mobilnim operaterima koji se moraju očitovati o eventualnim ograničenjima na način plaćanja putem mobilnih uređaja (zavisno o pretplatnom modelu ili neko drugo ograničenje).

HAC će do petnaestog dana tekućeg mjeseca izdati Korisniku izvod iz izvršenih transakcija po računu za prethodni mjesec.

Podaci su preuzeti sa stranica HAC-a, za više informacija posjetite ih na adresi:
http://www.hac.hr/

Korisni resursi: www.udaljenosti.com