Brojanje ili snimanje prometa čini osnovu za planiranje prometa, a njime se dobiva uvid u trenutno stanje prometa, te podaci koji upućuju na potrebne rekonstrukcije, izgradnju novih prometnih pravaca ili ostale mjere poboljšanja postojećeg i budućeg prometa.
Prikupljanje podataka potrebno je zbog prometnog i urbanističkog planiranja, zbog planiranja buduće prometne mreže ili oblikovanja nekog čvorišta, zbog eventualne rekonstrukcije postojeće prometne mreže i izgradnje novih prometnih pravaca.

brojanje prometa
Brojenje prometa, 1938. godine

Razlikujemo 2 vrste brojanja:

1. statičko – broje se vozila koja u određenom vremenskom intervalu prođu kroz određeni presjek ceste. Tako se dobivaju podaci o opterećenju ceste, a koriste se pri dimenzioniranju prometnica i čvorišta.

2. dinamičko – to je brojanje prometnih tokova. Njime se ustanovljuje jačina,smjer i put prometnih strujanja (tokova).
Metode brojanja prometa su:

  1. metoda običnog mjerenja na čvornim točkama
  2. metoda običnog mjerenja registarskih oznaka vozila
  3. metoda obilježavanja listićima
  4. metoda ispitivanja
  5. metoda brojačkih značaka
  6. anketiranje domaćinstava
  7. elektronička metoda po «Pradel-u»

Vrijeme brojanja ovisi o svrsi brojanja. Ako je osnovnim brojanjem određeno vrijeme vršnog opterećenja može i kratkotrajno brojanje od pola sata do 2 sata dati potrebne rezultate. Podaci o dnevnom opterećenju dobivaju se 16 satnim brojanjem u 2 smjene (6-14 i 14-22 sata). Pri brojanju treba odabrati karakteristične dane kada su opterećenja prosječna. Odnos dnevnog i noćnog prometa dobit će se 24 satnim brojanjem.

Metoda običnog mjerenja na čvornim točkama
Služi za utvrđivanje prometnih tokova brz obzira na izvor i cilj tih tokova.Brojačka mjesta postavljaju se na svakoj prilaznoj cesti prema raskrižju.Bilježe se smjerovi kretanja vozila.

Metoda bilježenja registarskih oznaka vozila
Sastoji se u bilježenju registarskih oznaka, a nedostatak je što se brojanje mora provesti istovremeno na cijelom području zbog čega je potreban veliki broj sudjelovatelja pri brojanju.

Metoda obilježavanja listićima
Vozač pri ulazu u grad nalijepi listić određenog oblika i boje ovisno o tomu da li se zadržava u gradu ili samo prolazi i slično.

Metoda ispitivanja
Sastoji se u ispitivanju vozača od kuda dolaze,kamo idu,da li se zadržavaju i slično. Potreban je veliki broj brojača i brojanje istovremeno na cijelom području.

Metoda broja
čkih značaka
Značke se podijele vozačima u vršnim satima u vremenu od 3 sata.U razmacima od pola sata treba pokupiti značke i podatke zabilježiti u formulare.

Anketiranje domaćinstava
Dijelove grada treba podijeliti u sektore,te obavijestiti stanovništvo o anketi.Domaćinstva se anketiraju o obavljenim vožnjama u nekom određenom danu. Anketni list mora sadržavati:

1.zanimanje
2.spol
3.broj vožnji
4.početak i svršetak vožnje
5.prometno sredstvo
6.svrhu vožnje
7.broj vozila
8.parkiranje i slično