Konstruktori se trude da smanje sile koje nastaju pri ubrzanju mehanizma za razvođenje gore dolje i pokušavaju što više smanjiti njegove mase. Na taj  način motorima koji se brzo okreću produljava se vijek  trajanja mehanizma. U tom smislu je povoljna konstrukcija motora s jednim ili dvama bregastim vratilima u glavi motora.

Kad je bregasto vratilo u glavi, ventilima se može izravnije upravljati, što znači s manje posredničkih elemenata nego kad je bregasto vratilo dolje, kod koljenastog vratila.
Bregasto vratilo u glavi najčešće dobiva pogon prijenosnim lancem s koljenastog vratila.

Da bi se izbjeglo zaplitanje relativno dugog lanca, uz njega se ugrađuje zatezač. Najčešće se za zatezanje lanca upotrebljava malo savijena čelična tračnica ili gumom obložena savijena opruga, koju zavojna opruga stišće uz lanac. Lanac se može zatezati i kliznikom od sintetične gume, koji uz lanac stisce oprugom opterećen mali klip hidrauličnog uređaja. Umjesto kliznika ili tračnice lanac se može zatezati i zupčastim zapinjačem, kotačićem.

Umjesto lanca, noviji pogoni bregastog vratila imaju zupčasti remen i to izvan kućišta motora.
Zupčastim remenima nije potrebno održavanje; izrađuju se od umjetne gume, a očvrsnuti su ugrađenim nerastegljivim čeličnim nitima. Zupci tih remena su oblikovani tako da točno upadaju u ozubljenje na remenicama koljenastog i bregastog vratila.

Do sada su se i kod bregastog vratila u glavi upotrebljavale klackalice za otvaranje ventila, a u najnovijim motorima se ventili smještaju i izravno pod bregasto vratilo.
Između brijega i stabla ventila stavi se samo šuplji podizać u obliku lončića. Taj takozvani lonćasti podizač klizi u vodici koja je dovoljno široka da primi i oprugu ventila.

Kod nekih motora se upotrebljavaju hidraulični podizači, koji se podešavaju automatski i kod kojih nije potrebna zračnost ventila. Hidraulični podizač je sastavljen od kućišta u kojem klizi mali klip. Pritisak ulja mijenja položaj klipa, a na taj način i efektivnu duljinu podizača, i tako sprečava zračnost ventila.

lončasti podizač
Lončasti podizač

Da bi se stablo ventila zaštitilo od bočnih pritisaka brijega koji se okreće, između njih se u bregastim vratilima u glavi ugrađuje lončasti podizač .

pogon s remenom
Pogon s remenom

Sve češće se za pogon bregastog vratila upotrebljava zupčasti remen. Ozubljenje remena zahvaća zupčaste remenice na bregastom i koljenastom vratilu.

jednostruka bregasta vratila
Jednostruka bregasta vratila u glavi

Pogon bregastog vratila ovisi o duljini lanca i može biti izravan stavljen od dvaju lanaca na međukotačima. Otvaranje ventila može biti izravno brijegom i podizačem ili podizačem i klackalicom.

bregasta vratila
Lančani pogon dvajubregastih vratila u glavi