vrata_na_brani_na_rijeci_temzi
Vrata na brani na rijeci Temzi

Najstarija poznata brana jest 15 m visoka brana od opeke na Nilu kod Kosheisha u Egiptu, sagrađena oko 2900. pr. Kr.

Dvije ciglene brane iz doba staroga Rima kod Proserpine i Cornalboa u jugozapadnoj Španjolskoj i danas se koriste.

U Kini je 240. pr. Kr. na Gukowu sagrađena kamena brana.

Zidane brane danas se obično grade od betonskih blokova kao gravitacijske, lučne ili potporne brane.

Gravitacijske brane vrlo su debele brane, a potpuno se oslanjaju na golemu težinu betona koja zadržava vodu. Vrlo su jake i čvrste, ali im je izgradnja vrlo skupa.

Lučne brane grade se u uskim kanjonima i na vijugavim tokovima uzvodno. Potporne brane su tanke brane ojačane osloncima zvanim potpornjaci na nizvodnoj strani.

Nasute brane jednostavne su brane građene od nasute zemlje, kamenja, šljunka ili gline.

Asuanska brana na Nilu u Egiptu stvorila je Naserovo jezero, jedno od najvećih umjetnih jezera na svijetu.

Najviše brane na svijetu jesu nasute brane u Tadžikistanu -Rogun (335 m) i Nourek (300 m). Najviša gravitacijska brana jest 285 m visoka brana Grande Dixence u Švicarskoj. Najviša lučna brana jest 272 m visoka brana Ingur u Georgiji (SAD).