Bankina je zemljani pojas koji se nalazi uz konstrukciju kolnika ili rubni trak, a ima višestruku ulogu.

Bankine služe kao potpora za osiguranje ruba kolnika, za povećanje stabilnosti nasipa, za postavljanje prometnih znakova i ostalih oznaka te za kretanje pješaka.
Na starijim cestama bankine se nalaze neposredno uz rubni trak ili uz kolnik i služe za sklanjanje materijala za održavanje cesta. One su izgrađene od zemljanog materijala i zasijavaju se travom. Ako je po bankinama veći promet, površina bankine učvršćuje se laganim zastorom.

Bankina mora biti dostatno nosiva da može primiti težinu kotača teretnog vozila bez deformacije koja bi mogla ugroziti sigurnost prometa. Njezin nagib ne smije biti manji od 4% za stabilizirane  a 8%  za  ncstabiliziranc  površine.
Širina bankine određena je razmakom unutarnjeg ruba zaštitne ograde  od  ruba  kolnika  i  konstrukcijskom  širinom zaštitne ograde.

Udaljenost unutarnjeg ruba zaštitne ograde uza zaustavni trak iznosi 0,70 m. Na cestama koje nemaju zaštitnoga traka udaljenost unutarnjeg ruba zaštitne ograde od prometnog traka ovisi o širini prometnih  trakova.

ŠIRINA PROMETNOG TRAKA (m)
UDALJENOST UNUTARNJEG RUBA ZAŠTITNE OGRADE (m)
3,50
0,90
3,25
0,80
3,00
0,65
3,25
0,50


Na cestema bez zaštitne ograde najmanja širina bankine određena je prema tablici: 

ŠIRINA PROMETNOG TRAKA (m)
ŠIRINA BANKINE (m)
3,75
1,50
3,50
1,50
3,25
1,00
3,00
1,00
2,75
1,00

Na izrazito brdskim i planinskim cestama često je teško postići propisanu širinu bankine, te se u tom slučaju iznimno širina bankine može smanjiti i do 0,50 m. Iako se u usjecima bankine često ne izvode, potrebno ih je izvesti, makar i manje širine, jer služe za prolaz pješaka, zatim eventualno za zadržavanje odronjenoga kamenja kao i za postavljanje potrebnih prometnih znakova.

Rigoli se izvode uz rub kolnika, a služe za preuzimanje površinske vode i njezinu odvodnju. Širina trokutastih rigola u rasponu je od 0,60 do 0,90 m s preporučenim nagibom 10-15%.

Pojas terena u ravnini kolnika koji se nalazi s druge strane rigola naziva se berma. Berma služi za povećanje horizontalne preglednosti u zavoju, zatim za otklanjanje neugodnog dojma što ga na vozača ostavlja blizina kosine usjeka te za postavljanje prometnih ili drugih znakova, kao deponij materijala i sl. Širina berme je 1-2 m (iznimno 0,5 m) u pravcu, a u zavoju ovisi o veličini otvaranja usjeka radi osiguravanja preglednosti.