kikpot

Baloni su vreče ispunjene laganim plinom ili vrućim zrakom tako laganima da balon lebdi u zraku.

Baloni napravljeni da prenose ljude zrakom mogu biti dvojaki: baloni na vrući zrak i baloni na plin, npr. vodik ili helij.

Baloni na vrući zrak imaju plamenik koji neprestano ispunjava balon toplim zrakom te on tako lebdi.

Da prenese dvoje ljudi, balon na vrući zrak mora imati vreću volumena otprilike 1700 kubičnih metara.

Baloni se obično puštaju u zrak u sumrak ili zoru, kad je zrak nešto mirniji

Kako se zrak u vreći hladi, balon se polako spušta. Da bi ga održao na nekoj visini, upravljač balona pali plamenik i time ponovno dodaje topli zrak.

Da bi se što brže spustio, upravljač balona povlači konopac i time ispušta zrak kroz otvor na vrhu vreće.

Prvi let u balonu na vrući zrak izveo je 15. listopada 1783. francuski znanstvenik Jean de Rozier u Parizu. Bio je to balon koji su dizajnirala braća Montgolfier.

Prvi let u balonu na plinoviti vodik izvela su 1. prosinca 1783. braća Robert u Parizu.

Dana 20. ožujka 1999. Švicarac Bertran Piccard i Britanac Brian Jones započeli su putovanje oko svijeta u balonu na vrući zrak.