MIJENJANJE STUPNJEVA PRIJENOSA BEZ PAPUČICE SPOJKE

Glavni sastavni dio automatskog mjenjača je planetarij. Sastavljen je od unutrašnjeg, takozvanog sunčanog zupčanika (sunca) i više planetarnih zupčanika (planeta), nosača planetarnih zupčanika i kolutnog zupčanika (s unutrašnjim ozubljenjem).

Planetarni zupčanici (najmanje dva, a obično tri) uležajeni su na svom nosaču i u stalnom su zahvatu sa sunčanim zupčanikom. Nosač planeta je šupljim vratilom uležajen na osovini sunca. Kad se nosač planeta okreće, planeti se okreću oko sunca. Planeti su u stalnom zahvatu i s unutrašnjim ozubljenjem kolutnog zupčanika. Različni stupnjevi prijenosa u planetariju dobiju se zaustavljanjem sad ovog sad onog elementa planetarija; ovisno o različnim veličinama pojedinih ozubljenih kotača koji u određenom trenutku prenose snagu, imamo na raspolaganju više prijenosnih odnosa.

presjek automatskog mjenjača
Presjek automatskog mjenjača

Ako npr. zaustavite sunčani zupčanik, planeti se oslone na njega i pokrenu u okretanje kolutni zupčanik. Tada planeti i kolutni zupčanik imaju isti smjer okretanja, ali različni broj okreta.

Ako zaustavite planete, odnosno ako sunce i kolutni zupčanik imaju isti smjer okretanja i jednaki broj okreta, cijeli će se planetarij okretati s jednakim brojem okreta.

Ako zaustavite nosač planeta i sunce postane pogonski zupčanik, planeti djeluju kao meduzupčanici koji okrenu smjer okretanja kolutnog zupčanika.

Ali, ako zaustavite kolutni zupčanik dok se nosač planeta i dalje okreće, planeti se kotrljaju po kolutnom zupčaniku i pokreću sunce. Tada će planeti i sunce imati isti smjer okretanja, ali različni broj okreta.

Ako ugradite jedan za drugim više takvih planetarija, možete postići mnogo različnih stupnjeva prijenosa. U svakom planetariju neki su članovi medu sobom u stalnom zahvatu, a druge ponekad zaustave pojasne kočnice ili spojke ili ih povezu jedne s drugim. To ukličivanje se zbiva hidrauličnim putem moću khpnih zapora. Kočnice uključuje tlak ulja iz vlastite pumpe. Ručicom za biranje stupnja prijenosa vozač može utjecati na zapore. Ako automatski mjenjač uključen za vožniu naprijed, onda rad zapora ovisi o položaju koji zauzima leptir u rasplinjaču i o brzini vožnje. Kad je leptir vrlo otvoren što znači tlak u usisnoj cijevi malen mjenjač ne uključuje stupanj naviše.

Kad automobil postigne određenu brzinu, centrifugalni regulator usmjeri strujanje ulja s podtlaka na tlak pumpe i mjenjač uključi viši stupanj prijenosa.