Galerija fotografija Autobusnog kolodvora Zadar.

Više o Autobusnom Kolodvoru Zadar

pogled na kolodvor
Pogled na autobusni kolodvor Zadar
autobusni ulaz
Autobusni ulaz na kolodvor (perone)
peroni
Peroni
peroni
Peroni
prodaja karata
Prodaja karata
prodaja karata
Prodaja karata (čekaonica)
autobusna stajališta
Autobusna stajališta
wc
WC