Autobus je javno cestovno putničko sredstvo sa gumenom oblogom (pneumatikom) na naplatcima kotača, a koje se snagom vlastitog, u principu dizel, motora kreće po cestovnoj i/ili uličnoj transportnoj mreži uz mogućnost prilagođavanja trenutno vladajućim eksploatacijskim uvjetima djelovanja unutar mješovitog prometa.

Autobus je danas najzastupljeniji vid prijevoza u većini gradova u nas i u svijetu. To je posljedica, prije svega, visoke elastičnosti koji on posjeduje, a koja se u nasljednim strukturama grada zahtijevala.

VRSTE AUTOBUSA

Iako teoretski postoji više kriterija podjele (klasifikacije) autobusa na određene tipove, ovdje će biti prezentirane samo one vrste autobusa koji se koriste prvenstveno za prijevoz gradskih i prigradskih putnika, a čija diferencija je rezultat veličine i izvedbe njihove karoserije, odnosno s tim u vezi raspoloživog prijevoznog kapaciteta izraženog mogućim brojem putničkih mjesta za sjedenje i stajanje.

Tako u osnovi razlikujemo:
– minibus,
– standardni (klasični) autobus,
– zglobni (harmonika) autobus (s jednim i/ili dva zgloba)
– autobus na kat (katni autobus) te,
ostale vrste autobusa (autobus na polukat, pullman, skyliner, rotel i autobus za posebne namjene).

MINIBUS

Minibus je, s obzirom na svoj gabarit i broj putničkih mjesta, najmanje cestovno javno prijevozno sredstvo čija visina dozvoljava stajanje putnika za vrijeme vožnje. Ova vrsta autobusa najčešće se koristi ili na kratkim linijama u centralnom gradskom prostoru relativno velike gustoće gdje je frekvencija putnika učestala a intenzitet putničkih tokova slabiji, ili na prigradskom području male gustoće naseljenosti kao fleksibilna nadopuna prigradskoj željeznici. Proizvodi se u nekoliko varijanti, dok su mu tipične karakteristike sljedeće:

– duljina 5,4 – 7,7 (m)
– širina 2,1 – 2,4 (m)
– visina 2,7 – 2,8 (m)
– kapacitet 15 – 30 (putničkih mjesta)
– unutrašnja visina 1,85 – 1,9 (m)
– broj osovina 2 (kom)
– razmak osovina 2,7 – 4,3 (m)
– prednji prepust 0,75 – 1,25 (m)
– visina poda 0,5 – 0,7 (m)
– minimalni radijus okretanja 7,8 – 13,5
– maksimalna brzina 40 – 95 (km/h)

minibus
Minibus

STANDARDNI AUTOBUS

Standardni autobus je vrsta cestovnog vozila koje se za prijevoz gradskih i prigradskih putnika u svijetu najčešće koristi zbog svojih zadovoljavajućih tehničko-eksploatacijskih i ekonomsko-organizacijskih karakteristika od kojih su neke sljedeće:

– duljina 10,7 – 12,2 (m)
– širina 2,4 – 2,5 (m)
– visina 2,9 – 3,1 (m)
– kapacitet 70 – 82 (putničkih mjesta)
– unutrašnja visina 2,05 – 2,23 (m)
– broj osovina 2 (kom)
– razmak osovina 5,6 – 7,6 (m)
– prednji prepust 2,1 – 2,7 (m)
– visina poda 0,5 – 0,9 (m)
– minimalni radijus okretanja 10,5 – 12,0 (m)
– maksimalna brzina 72 – 110 (km/h)

standardni autobus
Standardni autobus

ZGLOBNI AUTOBUS

Zglobni autobus je najdulje cestovno putničko prijevozno sredstvo kojeg čini vučno vozilo i polu-prikolica međusobno povezani nosećim fleksibilnim mehaničkim zglobom i harmonika oplatom čineći tako funkcionalnu cjelinu kontinuirane unutrašnjosti vozila koje ima mogućnost otklona +- 40 stupnjeva u horizontalnoj i +- 10 stupnjeva u vertikalnoj ravnini.

Nedostatak ovakvog rješavanja jest relativno neudobna vožnja u zadnjem dijelu zglobnog autobusa na kojeg se prenose sva gibanja i oscilacije prednjeg dijela a naročito prilikom naglih promjena smjera kretanja autobusa te vožnje po lošim cestama i/ili ulicama.

– duljina 16,7 – 18,0 (m)
– širina 2,5 – 2,7 (m)
– visina 2,7 – 3,15 (m)
– kapacitet 96 – 160 (putničkih mjesta)
– unutrašnja visina 2,5 – 2,23 (m)
– broj osovina 3 – 4 (kom)
– razmak osovina 5,25 – 7,3 (m)
– prednji prepust 2,25 – 2,65 (m)
– visina poda 0,75 – 0,9 (m)
– minimalni radijus okretanja 12,0 – 14,5 (m)
– maksimalna brzina 72 – 100 (km/h)

zglobni autobus
Zglobni autobus

AUTOBUS NA KAT

Autobus na kat je najviše prijevozno sredstvo koga čine dva, u horizontalnom smislu podijeljena i po visini različita, putnička prostora međusobno povezana jednim ili dvoma komunikacijskim stepeništima u jedinstvenu cjelinu.

Zbog njihanja vozila i niskog plafona gornjeg putničkog dijela isti raspolaže samo putničkim mjestima za sjedenje, dok prizemna etaža raspolaže i sa 5 do 25 putničkih mjesta za stajanje. Nedostatak ovog autobusa je što nagla skretanja pri većim brzinama izazivaju prevrtanje vozila.

Zahvaljujući ovakvom rješenju osjetno je povećan prijevozni kapacitet autobusa bez ikakvog povećanja zauzetosti prometne površine u odnosu na standardni (klasični) autobus, što je vidljivo iz sljedećih podataka:

– duljina 8,5 – 12,0 (m)
– širina 2,45 – 2,50 (m)
– visina 4,0 – 4,4 (m)
– kapacitet 70 – 125 (putničkih mjesta)
– unutrašnja visina 1,4 – 1,8 (m)
– broj osovina 2 -3 (kom)
– razmak osovina 4,3 – 5,6 (m)
– prednji prepust 0,9 – 2,5 (m)
– visina poda 0,64 – 0,68 (m)
– minimalni radijus okretanja 9,2 – 11,5 (m)
– maksimalna brzina 60 – 85 (km/h)

autobus na kat
Autobus na kat

OSTALI AUTOBUSI

U grupu ostalih vrsta autobusa ubrajaju se tzv. turistički autobusi komforne i luksuzne izvedbe čije područje primjene je relativno ograničeno i prostorno-vremenski nedefinirano u smislu određene konstantnosti djelovanja.

Autobus na polukat

Autobus na polukat u svojoj zadnjoj polovici karoserije ima nadogradnju namjenjenu putnicima koji žele za vrijeme putovanja uživati u panoramskom razgledavanju okoline, kojom autobus prolazi. Prvi ovakvi autobusi pojavili su se početkom 50-tih godina 20. stoljeća u SR Njemačkoj, a potom u Austriji i Švicarskoj.

Duljina ovakvih autobusa iznosi oko 12m na kojima je raspoređena jedna solo i jedna “tandem” (dupla) osovina.
Kapacitet prijevoza autobusa na polukat iznosi ukupno 120 putničkih mjesta od čega je njih 55 (ili oko 45%) sjedećih i raspoređenih u dvije razine po dva reda.

panoramski autobus
Panoramski autobus

Autobus za posebne namjene

Autobus za posebne namjene je cestovno vozilo čija upotreba u normalnom prometu na javnim gradskim ili prigradskim cestama nije dozvoljena, već se isti koriste samo za interne potrebe prijevoza putnika na aerodromima (na relacijama avion – putnička zgrada), na velesajmovima i sličnim masovnim izložbenim manifestacijama.

Specifična konstrukcija karoserije ovih autobusa (koja se ogleda u njenom “kvadratičnom” obliku, niskom podu, većim brojem širokih bočnih i čeonih vrata, velikim staklenim površinama i malim brojem sjedala) omogućava relativno udoban prijevoz velikog broja putnika na kratkim udaljenostima vožnje.

autobus na zračnoj luci
Autobus za prijevoz putnika na zračnoj luci